Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. november 14-én (kedden) 14 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

1.    Vezetői pályázat elbírálása

       (276/2006. november 6.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.    Fogorvos működtetési jogának elidegenítése

       (275/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

6.    .../2006. (...) rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

       (274/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

15.  Vezetői pályázatok

       (277/2006. november 6. )

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

16.  Előterjesztés az „alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”

       (263/2006. november 3.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

17.  Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

       (279/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

spik1.    Kerületi civil nap – elszámolás

okt1.      Felsőoktatási ösztöndíjak odaítélése

e1.          Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

              Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. november 9.

 

 

 

 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök