Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság a következő ülését

2006. november 15-én (szerdán) 17 órakor

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Nyilvános ülés:

 

 

2.    Bp. VI., kerület Rózsa u. - Szalmás P. u. - Felső erdősor - Benczúr u. - Bajza u. - Városligeti fasor - Lövölde tér - Király u. (Lövölde tér és környéke) által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve

       (271/2006. november 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

5.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

       (278/2006. november 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló új rendelet megalkotására

       (282/2006. november 8.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

9.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására

       (283/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

       (284/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Javaslat az Ötv-ben rögzített felterjesztési joggal élve a 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

       (285/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.  Folyószámla hitelkeret összegének megemelésére közbeszerzési eljárás indítása

       (280/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

       (286/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.  Bp. VI., Rózsa u. 76. I. 19. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

       (262/2006. november 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Izabella u. 94. I. em. 19. (214/2006.)

2a/2.   Kmetty u. 18. fszt. 3/a. (215/2006.)

2a/3.   Podmaniczky u. 73. I. em. 1. (216/2006.)

2a/4.   Szinyei M. P. u. 28. fszt. 5. (217/2006.)

2a/5.   Szív u. 50. II. em. 36. (218/2006.)

2a/6.   Vasvári P. u. 11. fszt. 2. (219/2006.)

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Jókai u. 10. II. em. 17. (220/2006.)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Andrássy út 92-94. fszt. 6. (223/2006.)

2c/2.   Bajcsy-Zs. út 17. III. em. 13. (224/2006.)

2c/3.   Király u. 44. fszt. 11. (225/2006.)

 

d.         Csere

2d/1.   Podmaniczky u. 77. III. em. 3. és Izabella u. 49. I. em. 7/a. (226/2006.)

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Eötvös u. 39. - padlástér (221/2006.)

3b/2. Lázár u. 8. (222/2006.)

3b/3. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (232/2006.)

 

c.         Elővásárlási jog -

d.         Csere -

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

f.         Funkcióváltás

3f/1.    Andrássy út 74. - Viton Kft. (227/2006.)

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Eötvös u. 22., Bajcsy-Zsilinszky út 61., Nagymező u. 64., Szinyei M. u. 10., Teréz krt. 45. (229/2006.)

4b/2.   Rózsa u. 54., Szondi u. 30., Zichy J. u. 36. (230/2006.)

4b/3.   Csengery u. 64., Eötvös u. 34., Szondi u. 64., Szondi u. 78., Szondi u. 82/B., Teréz krt. 26., Weiner L. u. 10., Zichy J. u. 12., Zichy J. u. 36. (231/2006.)

 

5. Egyéb

5a/1.   A 135/2006/tul (04.26.) számú határozat módosítása (228/2006.)

 

 

Budapest, 2006. november 9.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök