MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. október 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

(Az ülés az SZMSZ 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül összehívásra.)

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

1.    Képviselő eskütétele (szóban)

 

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

 

1.    Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak visszahívása, új tagok kijelölése

Az ülésen kiosztott (259/2006. október 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A gazdasági társaságokba delegált tagok visszahívása, új tagok megválasztása

Az ülésen kiosztott (260/2006. október 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    Kórházak felügyelő tanácsába tagok delegálása

(252/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.    Kerületi küldött választása

(253/2006. október 16. )

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.    Képviselő delegálása a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásába

(254/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 33/2002. (XI.23.) a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(248/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

2.    A Képviselő-testület állandó bizottsági tagjainak megválasztása

Az ülésen kiosztott (259/2006. október 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

3.    Tanácsnokok megválasztása

(250/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

4.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(243/2006. október 16.) és a könyvvizsgálói jelentés (256/2006. október 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

5.    Kormányzati negyed területének kiválasztását célzó nyilvános eljáráson való önkormányzat részvétel - pályázat benyújtása

(242/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

6.    Bajza Utcai Általános Iskola és Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1062 Lendvay u. 24. alapító okiratainak módosítása

(244/2006. október 16.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

6a. Az Eötvös utca 10. szám alatt létesítendő közösségi kulturális színtérrel kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének meghosszabbítása  

(261/2006. október 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

7.    Bp. VI., Bajcsy Zs. út 17. III. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(239/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

8.    Bp. VI., Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál utca 1.) fszt. 15. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(240/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.    Bp. VI., Andrássy út 53. sz. alatti épületben lévő I. emeleti nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(241/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

10. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(245/2006. október 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

11. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

12. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2006. október 19.

 

 

 

 

Verók István

polgármester