MEGHÍVÓ

 

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2006. szeptember 21-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért" kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására

(221/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fromm Pál Emlékérem adományozása

(229/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      „Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem” kitüntetés adományozása

(216/2006. szeptember 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Fogorvos működtetési jogának elidegenítése

(225/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Tartósan betöltetlen gyermek fogorvosi körzetek

(226/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(223/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(224/2006. szeptember 11.) könyvvizsg. jelentés: (224/a.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Az önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) rendelet módosítása

(228/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(227/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Kormányzati negyed létesítéséhez új Kerületi Szabályozási Terv szabályozási koncepciója

(231/2006. szeptember )

mellékletek:

koncepció – címlap

rendelet tervezet

látványterv

övezetek a tervezett fszkt alapján

övezetek a hatalyos fszkt alapján

övezetek a tszt módosítás alapján

szabályozási javaslat

területhasználati javaslat

 

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2006. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének módosítása

(220/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      Az V. kerület tüdőgondozó és ernyőkép-szűrő feladatainak átvétele

(217/2006. szeptember 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Emléktábla állítása Stróbl Alajos, ill. Urbach László tiszteletére

(222/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      A Bp. VI., Andrássy út 33. szám alatti társasház 1. albetét számán lévő, pinceszinti raktár helyiség ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(219/2006. szeptember 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Javaslat a Bp. VI., Bajnok u. 7. számú társasházban lévő helyiség bérbeadására, és bérleti díjának megállapítására

(232/2006. szeptember 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    A 207/2006. (VIII. 10.) határozat pontosítása (Esti és Levelező Gimnázium státusbővítés)

(230/2006. szeptember 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(218/2006. szeptember 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

13.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

15.     Az önkormányzati ciklus lezárása, emlékplakettek átadása a képviselők számára

 

 

 

Melléklet: meghívó az önkormányzati ciklust lezáró fogadásra

 

 

 

 

Verók István

polgármester