MEGHÍVÓ

 

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. augusztus 31-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

Az ülés az SZMSZ 9. §. 2) bekezdés c.) pontja alapján került összehívásra.

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(204/2006. augusztus 18.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (III. 21.) rendelet módosítása

(205/2006. augusztus 18. ); könyvvizsgálói jelentés (215/2006. augusztus 18. )

 

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Javaslat a Bp. VI., Jókai u. 38. számú társasházban lévő helyiség bérleti díjának megállapítására

(208/2006. augusztus 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.      Bp. VI., Eötvös u. 10. bérleti díj megállapítása

(214/2006. augusztus 24.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      Bp. VI., Eötvös u. 10. szám alatt létesítendő közösségi és kulturális színtérrel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(211/2006. augusztus 24.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

5.      Bp. VI., Szinyei Merse Pál utca 25. szám alatti 9. albetét számon nyilvántartott 14 m2 alapterületű földszinti tároló osztatlan közös tulajdonba adása

(207/2006. augusztus 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

6.      Javaslat a Bp. VI., Szondi u. 56. szám alatti 31. albetét számon nyilvántartott nemlakás céljára szolgáló helyiség 386 m2 alapterületű részének elidegenítésre történő kijelölésére (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

(210/2006. augusztus 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

7.    Az Önkormányzat javára fennálló követelésről való, valamint a Bp. VI., Jókai u. 10. számú épületben lévő helyiségbérlők bérleti jogviszonyának rendezése

(213/2006. augusztus 29.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.    Javaslat a Bp. VI., Liszt F. tér  11. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú  29. és 30. albetétszámú „egyéb helyiség” megnevezésű tetőtereinek bérbeadására

(212/2006. augusztus 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

9.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(203/2006. augusztus 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2006. augusztus 24.

 

 

 

 

Verók István

polgármester