Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. augusztus 31-én (csütörtökön) 13 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (III. 21.) rendelet módosítása

(205/2006. augusztus 18. )

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Bp. VI., Eötvös u. 10. szám alatt létesítendő közösségi és kulturális színtérrel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(211/2006. augusztus 24.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

Zárt ülés:

 

okt1.  Felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről

          Előterjesztő : dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

okt2.  Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése

          Előterjesztő : dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

Nyilvános ülés:

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

       Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

Budapest, 2006. augusztus 24.

 

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök