Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2006. augusztus 9-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

1.      A 38/2004. (IX. 20.). sz. rendelettel elfogadott, a Budapest VI. kerület Andrássy út – Nagymező utca – Ó utca – Jókai utca – Aradi utca – Teréz krt. - Oktogon által   határolt terület (Jókai tér és környéke) Kerületi Szabályozási Tervének Jókai térre vonatkozó előírásainak javítása, pontosítása

(183/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

2.      Budapest VI. kerület Rózsa utca – Aradi utca – Bajza utca – Podmaniczky utca (Szinyei Merse utca és környéke) által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve

(184/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

6.      Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(193/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

7.      A Bp. VI., Eötvös u. 46. sz. alatti társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú II/23. és III/22. sz. alatti szükséglakások társasházi közös tulajdonba adása

(173/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.      Elővásárlási jog:

 

A.     Az Andrássy út 92–94. II/2. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(174/2006)

Előterjesztő:          Fürst György alpolgármester

 

B.      Az Andrássy út 29. I. lh. II. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(177/2006)

Előterjesztő:          Fürst György alpolgármester

 

C.     A Székely M. utca 16. szám alatti épület elővásárlási jogáról történő lemondás

(186/2006)

Előterjesztő:          Fürst György alpolgármester

 

D.     Az Andrássy út 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos elővásárlási jog

(185/2006)

Előterjesztő:          Fürst György alpolgármester

 

9.      A Bp. VI. ker. Nagymező u. 37-39. sz. alatti társasház alapító okiratának módosításához határidő hosszabbítás kérés

(172/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    A Bp. VI. ker. Szondi u. 21. fsz. 4/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú szükséglakás társasházi közös tulajdonba adása

(195/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    A Bp. VI. ker. Andrássy út 72. sz. lakóingatlan elidegenítésre történő kijelölése a bérlők részére

(179/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    A 100/2004. (III. 11.) KT. határozat módosítása

(194/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Határozatlan idejű bérleti szerződések (Eötvös u. 10.) felmondása

(192/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    Az Operaház körüli közterület közműveinek ingyenes tulajdonba adása

(188/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    A 216/2006/tul (06.14.) számú határozat hatályon kívül helyezése

(190/2006)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

16.    TÖR-PET hulladékgyűjtési rendszer bevezetése

(187/2006)

Előterjesztő:   Árva Zita képviselő

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Aradi u. 57. alagsor 2. (154/2006.)

2a/2.   Dessewffy u. 41. fszt. 3. (155/2006.)

2a/3.   Bajza u. 70. I. em. 19. (156/2006.)

2a/4.   Andrássy út 84. II. em. 14. (157/2006.)

2a/5.   Jókai u. 1. IV. 20/A. (161/2006.)

 

b.         Elidegenítés -

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Vörösmarty u. 75. III. em. 20. (145/2006.)

2c/2.   Podmaniczky u. 43.,  A. épület III./b. (146/2006.)

2c/3.   Szinyei M. P. u. 1. (Andrássy út 92-94.) II. em. 3. (147/2006.)

2c/4.   Bajcsy-Zs. út 55. II. em. 12. (148/2006.)

2c/5.   Nagymező u. 8. II. em. 11. (149/2006.)

2c/6.   Andrássy út 81. II. em. 2. (158/2006.)

 

d.         Csere -

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Szinyei M. P. u. 25., 9. sz. albetét (150/2006.)

3a/2.   Bajcsy-Zs. út 35. (174/2006.)

3a/3.   Hajós u. 24. (167/2006.)

3a/4.   Teréz krt. 8. (168/2006.)

3a/5.   Felsőerdősor 6. (169/2006.)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Lendvay u. 26. (151/2006.)

3b/2.   Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére (165/2006.)

3b/3.   Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére (166/2006.)

 

c.         Elővásárlási jog

3c/1.   Andrássy út 53. (152/2006.)

3c/2.   Andrássy út 33.(162/2006.)

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

f.         Funkcióváltás

3f/1.    Andrássy út 72. (159/2006.)

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás

4a/1.   Székely B. u. 12/b. (153/2006.)

4a/2.   Rippl-R. u. 13. (163/2006.)

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Zichy J. u. 42. (170/2006.)

4b/2.   Bajcsy Zs. út 5., Benczúr u. 23., Hajós u. 9., Jókai u. 20., Király u. 18., Király u. 44., Lovag u. 12., Lovag u. 14., Nagymező u. 14., Oktogon tér 3., Ó u. 36., Ó u. 38., Szív u. 43., Szondi u. 102., Vörösmarty u. 45., Vörösmarty u. 48., Weiner L. u. 20. (171/2006.)

4b/3.   Hatósági kötelezés: Bajza u. 45., Bajza u. 68., Felsőerdősor u. 7., Izabella u. 70., Izabella u. 72., Izabella u. 72/a., Izabella u. 84., Szív u. 12., Szondi u. 32., Szondi u. 74., Szondi u. 76.,  Szondi u. 93., Szondi u. 95., Weiner L. u. 4., Weiner L. u. 6.

            (172/2006.)

4b/4.   Hatósági kötelezés: Andrássy út 81., Csengery u. 62/a., Dessewffy u. 4., Dessewffy u. 43., Dessewffy u. 45., Dózsa Gy. út 108., Eötvös u. 35., Izabella u. 47., Izabella u. 81., Jókai u. 12., Jókai u. 26., Lendvay u. 12., Mozsár u. 7., Nagymező u. 38., Nagymező u.        64., Révay köz 1., Rózsa u. 111., Székely B. u. 23., Zichy J. u. 29.

            (173/2006.)

 

5. Egyebek

5a/1.   „Budapest, Eötvös u. 10. számú épület kerületi kulturális és közösségi színtérré alakításához szükséges kiviteli terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés elkészítése" tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (160/2006.)

5a/2.   Jókai tér kertészeti rendezése (164/2006.)

 

 

Budapest, 2006. augusztus 3.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök