Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2006. június 14-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

8.      Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

az ülésen kiosztásra kerülő előterjesztés (154/2006. június 15.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Az Andrássy út 4. szám alatti ingatlanban lévő, 35 albetét számú üzlethelyiségre fennálló opciós jog határidejének meghosszabbítása

(161/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Bp. VI., Rózsa u. 76. szám alatti 2 albetét számon nyilvántartott 60 m2 alapterületű pinceszinti műhely helyiség osztatlan közös tulajdonba adása

(167/2006. június 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Javaslat a 12/2006. (I. 26.) képviselő-testületi határozat módosítására

(162/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Vörösmarty u. 46. fszt. 1. (127/2006.)

2a/2.   Szondi u. 18. fszt. 3, (128/2006.)

2a/3.   Dessewffy u. 16. fszt. 5. (132/2006.)

2a/4.   Mozsár u. 12. III/1. és Dózsa Gy. út 100. II/2. (144/2006.)

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Bajza u. 50. mfszt. 1. (129/2006.)

 

 

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Eötvös u. 43. (130/2006.)

3b/2.   Munkácsy M. u. 25. (131/2006.)

3b/3.   Andrássy út 33. (133/2006.)

3b/4. Javaslat a 49/2006/tul (02. 15.) számú határozat visszavonására (135/2006.)

3b/5. Bajcsy Zs. út 7., 3. sz. albetét (140/2006.)

3b/6. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére (141/2006.)

3b/7. Ó u. 28. - üres helyiségek (142/2006.)

3b/8. Andrássy út 41. - XXIV. számmal jelölt padlástér (143/2006.)

 

c.         Tulajdonosi hozzájárulás -

d.         Csere -

 

e.         Funkcióváltás

3e/1.   Szondi u. 66. (134/2006.)

 

f.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek -

4b/1. Szív u. 35., Vörösmarty u. 43. (138/2006.)

4b/2. Társasházak felújítási kérelme (139/2006.)

 

 

5. Közbeszerzés -

5a/1. „Budapest, Eötvös u. 10. számú épület kerületi kulturális és közösségi színtérré alakításához szükséges kiviteli terv elkészítésé” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (136/2006.)

5a/2. Eötvös u. 10. szám alatti Közösségi- és Kulturális Színtér megvalósításában közreműködő tanácsadó mérnök szolgáltatással kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (137/2006.)

 

Budapest, 2006. június 8.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök