MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. június 15-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

 

1.      Vezetői pályázatok elbírálása

(149/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Vezetői pályázat

(150/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(148/2006. május 23.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(158/2006. június 6.) az ülésen kiosztandó módosítás (168/2006. június 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(159/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      A 2005. évi tényadatok alapján számított a 2006. évi iparűzési adó összegét érintő korrekció

(157/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

(156/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Bajza utcai Általános Iskola angol két tannyelvű módosított pedagógiai programjának és módosított helyi tanterveinek jóváhagyása

(155/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Terézváros Önkormányzat Óvodája (Budapest Lendvay u. 24.) „Terézvárosi Játékvár” helyi óvodai programjának elfogadása

(152/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Előterjesztés a 2006-2007. tanévi tényleges óvodai csoportok indításáról

(151/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

az ülésen kiosztásra kerülő előterjesztés (154/2006. június 15.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Az Andrássy út 4. szám alatti ingatlanban lévő, 35 albetét számú üzlethelyiségre fennálló opciós jog határidejének meghosszabbítása

(161/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Bp. VI., Rózsa u. 76. szám alatti 2 albetét számon nyilvántartott 60 m2 alapterületű pinceszinti műhely helyiség osztatlan közös tulajdonba adása

(167/2006. június 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Javaslat a 12/2006. (I. 26.) képviselő-testületi határozat módosítására

(162/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(153/2006. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

13.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztatók:

 

-        Intézkedési terv az Állami Számvevőszék jelentésére

-        A Családok Átmeneti Otthona tevékenységének szakmai ellenőrzéséről készült jelentés

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2006. június 8.

 

 

 

 

Verók István

polgármester