Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2006. május 18-án (csütörtökön) 13 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

N y i l v á n o s  ü l é s:

 

1.       A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(132/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.       Bp. Főváros Terézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(134/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.       A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodás

(130/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    a. Terézvárosi Közbiztonsági Kft alapító okiratának módosítása (140/2006. V. 11.)

          b. Pótbefizetés a Terézvárosi Közbiztonsági Kft veszteségének pótlására

(az anyag az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. május 11.

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Dr. Hegedűs Károly sk

elnök