MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. május 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

 

Z á r t   ü l é s:

 

1.       Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására

(126/2006. V. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.       Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(127/2006. V. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.       Javaslat „Zalabai Gábor díj - a Budapestiek Esélyegyenlőségért” díj adományozására

(131/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

N y i l v á n o s   ü l é s:

 

1.       A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(132/2006. V. 8.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés (146/2006. V. 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.       Bp. Főváros Terézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(134/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.       Beszámoló a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2005. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól, a 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

(133/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.       Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(138/2006. V. 11.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodás

(130/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.       Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(129/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Országos Közbiztonsági Szövetség támogatása

(139/2006. V.11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.       Átfogó értékelés az Önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

(124/2006. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.       Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt-vel kötött vagyonkezelési megbízási szerződés módosítására

(135/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    a. Terézvárosi Közbiztonsági Kft alapító okiratának módosítása (140/2006. V. 11.)

          b. Pótbefizetés a Terézvárosi Közbiztonsági Kft veszteségének pótlására

(az anyag az ülésen kerül kiosztásra) (141/2006. V. 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Döntés az Operaház körüli közterület átépítésére irányuló közbeszerzés lezárásáról

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Király u. 110. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(128/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Bp. VI., Jókai tér 2. szám alatti 1. albetét számon nyilvántartott 96 m2 alapterületű pinceszinti tároló osztatlan közös tulajdonba adása

(123/2006. V. 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    Javaslat a Bp. VI., Lázár u. 14. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

(122/2006. V. 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    Javaslat a Bp. VI., Paulay E. u. 13. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

(136/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

16.    Bp. VI., Székely B. u. 12/a. III. 3. szám alatti lakás bérbeadása

(137/2006. V. 10.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

17.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(125/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

18.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

19.  Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Az ülésen kiosztásra kerülő anyagok:

 

-        Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítására

(145/2006. V. 17.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

-        Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat által „Az Operaház körüli közterület átépítése” tárgyában megindult nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(142/2006. V. 16.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Tájékoztatók:

 

-        A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2006. I. negyedévi jelentése és FEB jegyzőkönyve (143/2006. V. 17.)

-        A 2006. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült jelentés

(144/2006. V. 17.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. május 11.

 

 

 

Verók István

polgármester