Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő ülését

2006. május 16-án (kedden) 17 óra 15 perckor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

 

Nyilvános ülés:

 

1.       A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(132/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.       Bp. Főváros Terézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(134/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.       Beszámoló a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2005. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól, a 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

(133/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.       Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(138/2006. V. 11.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.       A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodás

(130/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Országos Közbiztonsági Szövetség támogatása

(139/2006. V.11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

(a nyilvános ülés 7. napirendje)

 

7.      a. Terézvárosi Közbiztonsági Kft alapító okiratának módosítása (140/2006. V. 11.)

          b. Pótbefizetés a Terézvárosi Közbiztonsági Kft veszteségének pótlására

(az anyag az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

(a nyilvános ülés 10. napirendje)

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. május 11.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Bicsak Ágnes s. k.

elnök