Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. május 16-án (kedden) 15 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Z á r t   ü l é s:

 

1.       Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására

(126/2006. V. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.       Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(127/2006. V. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.       Javaslat „Zalabai Gábor díj - a Budapestiek Esélyegyenlőségért” díj adományozására

(131/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

N y i l v á n o s   ü l é s:

 

1.       A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(132/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.       A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodás

(130/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.       Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(129/2006. V. 8.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

8.       Átfogó értékelés az Önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

(124/2006. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

Nyilvános ülés:

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

       Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

Budapest, 2006. május 11.

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök