Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2006. április 26-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

A kötött napirendű testületi ülés napirendje

 

Nyilvános ülés:

 

1.  Beszámoló jelentés a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2005. évi zárszámadásról

(101/2006. április 14.) (113/2006. április 20.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

A rendkívüli testületi ülés napirendjei

 

Zárt ülés:

 

2.      Igazgatósági tagság ügye (az ülésen került kiosztásra)

(115/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

4.      Javaslat a 38/2000. (XII. 12.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítására

(107/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      Az Operaházat környező utcák „védett övezet”-té történő kijelölésének kérelme

(92/2006. április 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

(110/2006. április 18)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6b.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2006. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének módosítása

(117/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      Közalapítványok:

 

c.  Beszámoló a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről, a 2005. évi pénzügyi beszámolójáról és a 2005. évi közhasznúsági jelentéséről

(99/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.      Gazdasági társaságok:

 

a.  Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft 2005. évre vonatkozó beszámolójának, valamint a 2006. évi üzleti tervének elfogadására

(108/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b) Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt 2005. évre vonatkozó beszámolójának, az összesített könyvvizsgálói jelentés, valamint a 2006. évi üzleti tervének elfogadása

(105/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Bp. VI., Szív u. 31. III. 15. szám alatti lakás elidegenítése

(88/2006. április 4.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Bp. VI., Bajnok u. 9. szám alatti 18. albetét számon nyilvántartott 28 m2 alapterületű pinceszinti raktár osztatlan közös tulajdonba adása

(89/2006. április 10. )

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Andrássy út 68. szám alatti Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal kapcsolatos elővásárlási jog

(103/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Bp. VI., Hajós u. 25. III. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(91/2006. április 12.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    1 db RONDO K333 típusú alapgép és mosóberendezés megvásárlásához a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság részére támogatás nyújtása, a szerződés megkötésének jóváhagyása

(116/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a.         Bérbeadás

2a/1.   Csengery. 55. fszt. 8. (60/2006.)

2a/2.   Szondi u. 18. I. em. 20. (61/2006.)

2a/3.   Jókai u. 10. fszt. 3. (62/2006.)

2a/4.   Rózsa u. 74. fszt. 11. (63/2006.)

2a/5.   Szondi u. 94/A fszt. 4. (64/2006.)

2a/6.   Szív u. 35. II. em. 19. (65/2006.)

2a/7.   Hajós u. 1. IV. em. 18. (66/2006.)

2a/8.   Szófia u. 24. I. em. 7. (67/2006.)

2a/9.   Rippl-Rónai u. 32. III. em. 39. (68/2006.)

2a/10. Jókai u. 10. II. em. 17. (69/2006.)

2a/11. Podmaniczky u. 18. I. em. 8. (102/2006.)

 

b.         Elidegenítés -

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Andrássy út 4. III. em. 8/a. (70/2006.)

2c/2.   Andrássy út 92-94. I. em. 6/a. (71/2006.)

2c/3.   Király u. 28. III. em. 62. (72/2006.)

2c/4.   Nagymező u. 8. II. em. 5. (73/2006.)

 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Bajcsy-Zs. út 7. (74/2006.)

3a/2.   Bajnok u. 14. (75/2006.)

3a/3.   Bajnok u. 17. (76/2006.)

3a/4.   Bajnok u. 29. (77/2006.)

3a/5.   Lovag u. 3. (78/2006.)

3a/6.   Podmaniczky u. 10. (79/2006.)

3a/7.   Székely B. u. 24. (80/2006.)

3a/8.   Vasvári P. u. 8. (81/2006.)

3a/9.   Nagymező u. 10. (82/2006.)

3a/10. Csengery u. 72. (104/2006.)

3a/11. Oktogon tér 1. (105/2006.)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Aradi u. 62. (83/2006.)

3b/2.   Hunyadi tér 8. és Szondi u. 40. (84/2006.)

3b/3.   Hunyadi tér 11. (85/2006.)

3b/4.   Jókai u. 10. (86/2006.)

3b/5.   Király u. 48. (87/2006.)

3b/6.   Lázár u. 8. és Király u. 38. (88/2006.)

3b/7.   Nagymező u. 38. (89/2006.)

3b/8.   Ó u. 18. (90/2006.)

3b/9.   Szondi u. 56. (91/2006.)

3b/10. Zichy J. u. 15. és Jókai u. 8. (92/2006.)

3b/11. Bajcsy-Zs. út 17. és Király u. 14. fszt. 3. (103/2006.)

 

c.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

d.         Csere -

 

e.         Funkcióváltás

3e/1.   Andrássy út 27. (93/2006.)

3e/2.   Aradi u. 22. (94/2006.)

3e/3.   Ó u. 36. (95/2006.)

 

f.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Bp. VI. Bajza u. 70. sz., Dessewffy u. 40. sz., Izabella u. 96. sz., Munkácsy M. u. 27. sz., Rippl R. u. 21., 31., sz., Rózsa u. 48. sz., Szondi u. 75, 86. sz., Teréz krt. 31., 37., 47. sz.,  társasházak kérelme (100/2006.)

4b/2.   Bp. VI. Bajnok u. 14. sz., Izabella u. 96. sz., Liszt F. tér 5. sz., Munkácsy M. u. 24. sz., Szondi u. 86. sz., Teréz krt. 31. sz. társasházak felújítási kérelme (101/2006.)

 

5. Közbeszerzés

5a/1.   "TEKVÉSZ egységes szerkezetbe történő újraszerkesztése, a meglévő KSZT -k és a hatályban lévő TEKVÉSZ alapján" beszerzésével kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (96/2006.)

5a/2.   „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat részére kutyapiszok gyűjtő zacskó beszerzése nettó 8.300.000 Ft összegben" beszerzésével kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (97/2006.)

5a/3.   "Paulay Ede u. forgalomcsillapított zóna engedélyezési tervének elkészítése"  tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (98/2006.)

5a/4.   "Terézváros kerékpárúthálózatára tanulmányterv elkészítése" tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (99/2006.)

5a/5.   Eötvös u. 10. sz. alatti Közösségi- és Kulturális Színtér megvalósításában közreműködő tanácsadó mérnöki szolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása (106/2006.)

 

Budapest, 2006. április 20.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök