MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. április 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

A rendkívüli ülés az SZMSZ 9. § (2) bek. c.) pontja alapján került összehívásra.

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

 

Z á r t ü l é s:

 

1.      Lakbértámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(90/2006. április 10.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Igazgatósági tagság ügye (az ülésen került kiosztásra)

(115/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

N y i l v á n o s ü l é s:

 

1.  Javaslat a VI. kerületi Rendőrkapitányság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(100/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(102/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005 (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

(109/2006. április 11.)

Előterjesztő:   Szekeres Fruzsina képviselő, a Humán Bizottság elnöke

 

4.      Javaslat a 38/2000. (XII. 12.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítására

(107/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      Az Operaházat környező utcák „védett övezet”-té történő kijelölésének kérelme

(92/2006. április 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

(110/2006. április 18)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6b.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2006. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének módosítása

(117/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      Közalapítványok:

 

a.  A Terézvárosi Művelődési Közalapítvány 2005. évi beszámolója

(93/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

b.  A Terézvárosi Ifjúsági Sport- és Szabadidő Közalapítvány 2005. évi beszámolója

(94/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

c.  Beszámoló a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről, a 2005. évi pénzügyi beszámolójáról és a 2005. évi közhasznúsági jelentéséről

(99/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.      Gazdasági társaságok:

 

a.  Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft 2005. évre vonatkozó beszámolójának, valamint a 2006. évi üzleti tervének elfogadására

(108/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b) Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt 2005. évre vonatkozó beszámolójának, az összesített könyvvizsgálói jelentés, valamint a 2006. évi üzleti tervének elfogadása

(105/2006. április 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

(106/2006. április 18)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    Bp. VI., Szív u. 31. III. 15. szám alatti lakás elidegenítése

(88/2006. április 4.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Bp. VI., Bajnok u. 9. szám alatti 18. albetét számon nyilvántartott 28 m2 alapterületű pinceszinti raktár osztatlan közös tulajdonba adása

(89/2006. április 10. )

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Andrássy út 68. szám alatti Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal kapcsolatos elővásárlási jog

(103/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Bp. VI., Hajós u. 25. III. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(91/2006. április 12.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(98/2006. április 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.  Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

az ülésen kiosztott új anyag:

 

-        1 db RONDO K333 típusú alapgép és mosóberendezés megvásárlásához a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság részére támogatás nyújtása, a szerződés megkötésének jóváhagyása

(116/2006. április 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

Tájékoztató:

 

-   Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

(A tájékoztató az ülésen kerül kiosztásra) (114/2006. április 14.)

-   Ki kicsoda az önkormányzati képviselők körében, emlékkönyv a 2002-2006-os önkormányzati ciklusra, térítésmentes részvételi lehetőség (97/2006. április 14.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. április 20.

 

 

 

 

Verók István

polgármester