Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2006. március 14-én (kedden) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendelet módosítása

          (68/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      A Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004 (V.25.) rendelet módosítása

          (69/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotására

          (77/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési terve

          (75/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2006. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

          (76/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évi parkfenntartási munkái elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

          (64/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

15.    Javaslat a Köröndi projekt (Andrássy út 83-85, Rózsa u. 91-93, Andrássy út 87-89, Király u. 36. szám alatti ingatlanok) keretében kötött szerződések egyes pontjainak módosítására

          (74/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

16.    Javaslat a Bp. VI., Király u. 94. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

          (56/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

17.    Javaslat a Bp. VI.,  Anker köz 2-4. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség csoport elidegenítésére

          (80/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

18.    Javaslat a Bp. VI., Izabella  u. 76. számú épületben lévő helyiség térítésmentes tulajdonba  adására

          (55/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19.    Bp. VI., Andrássy út 39.  szám alatt lévő, 29380 helyrajzi számú „Divatcsarnok” ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

          (62/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

2a/1.   Aradi u. 11. I./ 4. sz. lakás (44/2006)

2a/2.   Lovag u. 12. III./22. sz. lakás (45/2006)

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések -

 

a.  Bérbeadás

3a/1.   Eötvös u. 51. (46/2006)

3a/2.   Király u. 86. (47/2006)

3a/3.   Rózsa u. 74. (48/2006)

 

b.  Elidegenítés

3b/1.   Dessewffy u. 40. (49/2006)

3b/2.   Dessewffy u. 38. (50/2006)

3b/3.   Zichy J. u. 32. és Teréz krt. 31. (51/2006)

3b/4.   Dalszínház u. 8. (52/2006)

3b/5    Szinyei M. u. 25. (59/2006)

 

c.  Tulajdonosi hozzájárulás

3c/1.   Csengery u. 25. (53/2006)

 

e.  Funkcióváltás

3e/1.   Aradi u. 16. sz. műhely és üzlethelyiség (55/2006)

3e/2.   Király u. 96. sz. raktár (56/2006)

 

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.  Parkolóhely megváltás -

 

b.  Társasházi kérelmek

4b/1.   2006. évi társasház-felújítási pályázat kiírása (40/2006)

4b/2.   Benczúr u. 28., Munkácsy M. u. 24., Rózsa u. 62. sz. alatti társasházak kérelme (41/2006)

4b/3.   Hunyadi tér 10. sz. alatti társasház kérelme (42/2006)

4b/4.   Teréz krt. 2-4. sz. alatti társasház kérelme (43/2006)

4b/5.   Javaslat a 2006. évi zölfelület-fejlesztési pályázat kiírására (54/2006)

 

 

5. Közbeszerzés

5a/1.   „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat részére kutyapiszok gyűjtő zacskó beszerzése nettó 8.300.000 Ft összegben' beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás” (57/2006)

5a/2.   „A TEKVÉSZ egységes szerkezetbe történő újraszerkesztése, a meglévő KSZT-k és a hatályban lévő TEKVÉSZ alapján' tárgyában kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás” (58/2006)

 

 

 

Budapest, 2006. március 9.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök