MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. március 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel

megtartandó   r e n d k í v ü l i   ülésére

 

(Az ülés az SZMSZ 9. § (2) bek. a) pontja, valamint a 17/2006. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat  alapján került összehívásra.)

 

 

 

 

Az ülés helye:                            Távközlési Művelődési Központ Díszterme

                                                           Bp. VI., Benczúr u. 27.

 

 

 

N A P I R E N D :

 

 

1.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testület közmeghallgatása

 

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. március 9.

 

 

 

 

 

Verók István

polgármester