MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. március 16-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

N A P I R E N D E K:

Z á r t  ü l é s :

 

 

1.      Dr. Taródi Mária vállalkozó házi gyermekorvos szerződésének meghosszabbítása

          (61/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

          (60/2006. március 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Lakbértámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

          (59/2006. március 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendelet módosítása

          (68/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

          (72/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      /2006. számú rendelet a fiatalok életkezdési támogatásáról

          (67/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozás díjáról szóló 18/2005. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

          (57/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      A Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004 (V.25.) rendelet módosítása

          (69/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotására

          (77/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

7.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2006. (…) rendelete a hirdetmények és plakátok közterületen való elhelyezéséről

          (79/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.      Rendeletalkotási javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról

          (78/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Orbán Pál képviselő, civil szervezeti tanácsnok

 

9.      Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési terve

          (75/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2006. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

          (76/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évi parkfenntartási munkái elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

          (64/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat szakmai programjának fenntartó által történő jóváhagyása

          (58/2006. március 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    Előterjesztés a 2006-2007. évi I. osztályos beiskolázásról és óvodai csoportok indításáról

          (65/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

14.    Előterjesztés a Bajza u. Általános Iskola angol két tannyelvű képzésének indítására

          (66/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

15.    Javaslat a Köröndi projekt (Andrássy út 83-85, Rózsa u. 91-93, Andrássy út 87-89, Király u. 36. szám alatti ingatlanok) keretében kötött szerződések egyes pontjainak módosítására

          (74/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

16.    Javaslat a Bp. VI., Király u. 94. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

          (56/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

17.    Javaslat a Bp. VI.,  Anker köz 2-4. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség csoport elidegenítésére

          (80/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

18.    Javaslat a Bp. VI., Izabella  u. 76. számú épületben lévő helyiség térítésmentes tulajdonba  adására

          (55/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19.    Bp. VI., Andrássy út 39.  szám alatt lévő, 29380 helyrajzi számú „Divatcsarnok” ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

          (62/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

20.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok   végrehajtásáról

          (70/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

21.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

22.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

 

Tájékoztató:

 

- A 2005. évet érintő önkormányzati elszámolásról készült jelentés átadása

(73/2006. március 1.)

 

Pótlólagosan kiosztásra kerülő anyagok:

 

 

          Andrássy út Oktogon 53. sz. alatti önkormányzati tulajdonú pinceszinti tárolók és raktár társasházi közös tulajdonba adása

          (81/2006. március 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

          Oktogon 4. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítése

          (82/2006. március 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

          Bajcsy-Zs. út 3. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

          (83/2006. március 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

          Közösségi-, kulturális szintér létrehozása – időpontmódosítás

          (84/2006. március 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

          Király u. 112. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítése

          (85/2006. március 14.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. március 9.

 

 

 

 

Verók István

polgármester