Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. március 14-én (kedden) 15 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Z á r t  ü l é s :

 

 

1.      Dr. Taródi Mária vállalkozó házi gyermekorvos szerződésének meghosszabbítása

          (61/2006. március 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

2.      A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

          (72/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      /2006. számú rendelet a fiatalok életkezdési támogatásáról

          (67/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.      Rendeletalkotási javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról

          (78/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Orbán Pál képviselő, civil szervezeti tanácsnok

 

12.    A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat szakmai programjának fenntartó által történő jóváhagyása

          (58/2006. március 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    Előterjesztés a 2006-2007. évi I. osztályos beiskolázásról és óvodai csoportok indításáról

          (65/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

14.    Előterjesztés a Bajza u. Általános Iskola angol két tannyelvű képzésének indítására

          (66/2006. március 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

Zárt ülés:

 

okt1    Uray Lőrinc tandíjhozzájárulási kérelme

            Előterjesztő:  dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

 

Nyilvános ülés:

 

okt2       Étkezés – kiegészítés a VI. kerületi iskolák tanulói számára

              Előterjesztő:  dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

 

spik1     A 2006./I. félévi tematikus pályázat kiírása önszerveződő közösségek számára

              Előterjesztő:  dr. Rabin László alpolgármester

 

 

spik2     Kulturális pályázat kiírása a helyi kisebbségi önkormányzatok számára

              Előterjesztő:  dr. Rabin László alpolgármester

 

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállította:         dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

 

Budapest, 2006. március 9.

 

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök