MEGHÍVÓ

 

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. február 16-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

(A képviselők számára 13 órától ebédet biztosítunk)

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

(36/2006. február 6.)

Előterjesztő:   Dr. Deák Erzsébet jegyző

 

2.      Bajcsy-Zs. út 33. sz. alatti háziorvosi rendelő praxisának betöltése

(30/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Bajcsy-Zs. út 33. sz. alatti háziorvosi rendelő háziorvosi helyettesítés bejelentése

(Egységes Kamarai és ÁNTSZ állásfoglalás szükséglete miatt az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Fellebbezés az aktív korúak rendszeres szociális segélye iránti kérelmet elutasító határozat ellen

(28/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Fellebbezés közgyógyellátási igazolvány elutasítása miatt

(29/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Peren kívüli egyezség a Terézváros 2002 Ingatlanfejlesztési Kft-vel

(42/2006. február 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(39/2006. február 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat által „Az Operaház körüli közterület átépítése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás megindítása

(47/2006. február 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.      Közösségi-, kulturális színtér létrehozása

(43/2006. február 8.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása

(26/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Szándéknyilatkozat a Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Ovi-suli program átalakításáról

(35/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eötvös utcai melegedőjének 2005. évi működéséről, 2006. évi támogatás összegének meghatározása

(27/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Bp. VI., Hajós u. 9. III. 10. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(32/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.      Javaslat a Bp. VI., Podmaniczky u. 27. szám alatti épületben lévő 29., 30., 31. számú albetétek és a 32. albetétszámú helyiség 60/125 tulajdoni hányada a Magyar Állam részére történő tulajdonba adására, a VI. kerületi ÁNTSZ végleges elhelyezése céljából

(44/2006. február 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Csengery u. 66. számú épületben lévő helyiség térítésmentes tulajdonba adása

(33/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Bp.VI., Székely M. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú pinceszinti raktárhelyiségek társasházi közös tulajdonba adása

(31/2006. február 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(40/2006. február 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

13.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2006. február 9.

 

 

 

Verók István

polgármester