MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. január 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Gyógyszer támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(1/2006. január 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Dr. Tóth Margit vállalkozó házi gyermekorvos szerződésének meghosszabbítása

(4/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Bp. VII., Csengery u. 25. szám alatti  házi gyermekorvosi rendelő praxisának betöltése

(5/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(6/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A 25/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

(14/2006. január 16.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.      …/2006. (….) rendelet a szociális rászorultságtól függő  egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

(13/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

4.      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 11/2000. (V.8.) rendelet módosítása

(10/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló módosított  14/1997. (V.23.) rendelet módosítása

(11/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(9/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Tájékoztató a forrásmegosztásról

(17/2006. január 16.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.      Részvétel útburkolat-felújítási pályázaton

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra!)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Bp. VI., Andrássy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(19/2006. január 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Bp. VI., Jókai u. 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(2/2006. január 10.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Bp. VI., Király u. 42. III. 3. szám alatti, Bp. VI., Podmaniczky u. 39. III. 6. szám alatti, valamint a Bp. VI., Szondi u. 80. I. 8. szám alatti lakások elidegenítése

(3/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Javaslat a Bp. VI., Rózsa u. 44. számú épületben lévő helyiségcsoport további bérbeadására

(15/2006. január 16.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    A 2006. évi közmeghallgatás időpontja és helye

(16/2006. január 16.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(8/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztató:

 

- Átruházott hatáskörben hozott döntésekről (18/2006. január 16.)

 

 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. január 19.

 

 

 

Verók István

polgármester