Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. január 24-én (kedden) 15 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Zárt ülés:

 

2.      Dr. Tóth Margit vállalkozó házi gyermekorvos szerződésének meghosszabbítása

(4/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Bp. VII., Csengery u. 25. szám alatti  házi gyermekorvosi rendelő praxisának betöltése

(5/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(6/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      /2006. (….) rendelet a szociális rászorultságtól függő  egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

(13/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 11/2000. (V.8.) rendelet módosítása

(10/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló módosított  14/1997. (V.23.) rendelet módosítása

(11/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(9/2006. január 13.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

 

Zárt ülés:

 

okt1.     Csaba-duó Autós-Motoros Iskola

 

 

spik1.   kulturális pályázat a helyi kisebbségi önkormányzatok számára - elszámolás

 

 

 

 

Nyilvános ülés:

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállította:         Kozák Ferenc

 

e2.         Egyebek

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

 

Budapest, 2006. január 19.

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök