Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

 2005. december 14-én szerdán 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

 

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Nyilvános ülés:

 

9.      Közbeszerzések:

 

a.  Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2006. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(337/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(338/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány, a Terézvárosi Ifjúsági Sport és Szabadidő Közalapítvány, valamint a Terézvárosi Művelődési Közalapítvány alapító okiratainak módosítása, továbbá a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt, Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht és a Terézvárosi Közbiztonsági Kft vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazása

(313/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(322/2005. XII.5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    Köztéri szobor állítása

(316/2005. XII.5.) és az ülésen kiosztott 316b/2005

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

18.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

 

a.  Bp. VI., Teréz krt. 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(305/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(306/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  Bp. VI., Anker köz 1-3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(341/2005. XII. 8.) és az ülésen kiosztott (341b/2005. XII. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

d.  Budapest, VI., Andrássy út 41. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(342/2005. XII. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19.    Közös tulajdonba adás:

 

a.  Bp. VI., Teréz krt. 3. szám alatti 1. albetétszám alatt nyilvántartott 35 m2 alapterületű raktár osztatlan közös tulajdonba adása

(308/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Nagymező u. 37/39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi közös tulajdonba adása

(310/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  A 307/2005. (IX. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(309/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

20.    Javaslat a Bp. VI. ker. Podmaniczky u. 27. sz. alatti épületben lévő 32. albetét számú helyiség 59 m2 alapterületű részének bérbeadására

(329/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

21.    Bp. VI., Andrássy út 7. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(307/2005. XII.1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

22.    Bp. VI., Szív u. 64. II. 12. szám alatti, Vasvári P. u. 11. I. 2. szám alatti és a Vasvári Pál u. 11. II. 2. szám alatti lakások elidegenítése

(303/2005. XI. 28.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

23.    Bp. VI. ker. Vörösmarty u. 47/b. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos 243/2005. (VI. 16.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(318/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

24.    Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt tőketartalékába tartozó VI. Andrássy út 19. szám alatti 1. albetét számú helyiség hasznosítási jogának megváltására

(328/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

25.    Vagyonkezelési szerződés teljesülése

(327/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

2a/1. Felsőerdősor u. 4. I. 4. (262/2005)

2a/2. Podmaniczky u. 85. VI. 21. (263/2005)

2a/3. Nagymező u. 14. III. 28. (267/2005)

 

 

b.  Elidegenítés -

2b/1. Lehel út 5. fsz. 3. (264/2005)

2b/2. Rózsa u. 78. I. 3. (265/2005)

 

c.  Elővásárlási jog

2c/1. Hajós u. 25. III. 4/a. (266/2005)

 

d.  Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

3a/1. Jókai u. 38. (268/2005)

3a/2. Hunyadi tér 8. (269/2005)

3a/3. Bajcsy-köz 1. (270/2005)

3a/4. Szondi u. 75. (276/2005)

3a/5. Teréz krt. 10. (272/2005)

3a/6. Dessewffy u. 25-27. (273/2005)

3a/7. Oktogon tér 4. (274/2005)

 

b.  Elidegenítés

3b/1. Szondi u. 9. (277/2005)

3b/2. Király u. 38. (282/2005)

3b/3. Bajcsy-Zs. út 21. (279/2005)

3b/4. Izabella u. 81. (280/2005)

3b/5. Ó u. 41. (281/2005)

3b/6. Szinyei M u. 3. (285/2005)

3b/7. Andrássy út 41. (287/2005)

3b/8. Rózsa u. 76. (288/2005)

3b/9. Mozsár u. 6. (289/2005)

3b/10. Izabella u. 88. (291/2005)

 

c.  Tulajdonosi hozzájárulás

3c/1. Király u. 40. – Vasvári P. u. 4. sz. alatti társasház építési engedélyéhez (283/2005)

 

d.  Csere

3d/1. Andrássy út 33. (286/2005)

 

e.  Funkcióváltás -

3e/1. Dalszínház u. 8. (290/2005)

 

f.  Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.  Parkolóhely megváltás

 

b.  Társasházi kérelmek

4b/1. Aradi u. 62., Ó u. 4., Csengery u. 62., Zichy J. u. 42. (284/2005)

 

5. Közbeszerzés

5a/1 „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat által kiírt, „Kultúrált ebtartás 2005” című pályázaton nyert összegből 2 db önjáró kommunális járdatakarító gép beszerzése, szállítása és forgalomba helyezése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala (284/2005)

5a/2 „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 80 db kutyapiszok gyűjtőláda és 135 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (285/2005)

 

Budapest, 2005. december 8.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök