MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2005. december 15-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Egészségügyi ellátási szerződések meghosszabbítása

(304/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fürst György alpolgármester úr munkaügyi perében az alperes Terézvárosi Önkormányzat képviselőjének megbízása

(334/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(332/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendelet módosítása

(320/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendelet módosítása

(321/2005. XII.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) számú rendelet módosítása

(315/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Javaslat a 20/1997. (VII. 8.) önkormányzati rendelet – Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjakról - módosítására

(314/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) számú rendeletének módosítása

(311/2005. XII.5.)

Előterjesztő:   Szekeres Fruzsina képviselő, a Humán Bizottság elnöke

Balog Gábor képviselő

 

7.      Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás a 2006. évi útfelújításokra vonatkozóan

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.      A helyi kábeltévével kötött szerződés meghosszabbítása

(319/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Közbeszerzések:

 

a.  Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2006. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(337/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2006. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(338/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  „Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 80 db kutyapiszok gyűjtőláda és 135 db zacskó adagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő kötelezettség vállalás.

(335/2005. XII.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány, a Terézvárosi Ifjúsági Sport és Szabadidő Közalapítvány, valamint a Terézvárosi Művelődési Közalapítvány alapító okiratainak módosítása, továbbá a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt, Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht és a Terézvárosi Közbiztonsági Kft vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazása

(313/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(322/2005. XII.5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.    Alapító okiratok módosítása

(326/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    A teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 2006. évre

(336/2005.XII.5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona szakmai programjának fenntartó által történő jóváhagyása

(331/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

15.    Köztéri szobor állítása

(316/2005. XII.5.) és az ülésen kiosztott 316b/2005

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

16.    Emléktáblák állítása:

 

a.  Domborműves emléktábla Bilicsi Tivadar tiszteletére

(317/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

b.  Emléktábla állítása a Bp. VI. kerület Andrássy út 97. számú ház falán

(324/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

c.  Emléktábla állítása a Bp. VI. kerület Andrássy út 83-85. számú ház falán

(325/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

d.      Emléktábla állítása a Bp. VI. kerület Jókai u. 1. számú ház falán

(323/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

17.    Javaslat munkacsoport létrehozására a Hárshegyi úti ingatlan bérbeadásának kivizsgálására

(312/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia képviselő,

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség – MKDSZ frakció vezető

 

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

18.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

 

a.  Bp. VI., Teréz krt. 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(305/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(306/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  Bp. VI., Anker köz 1-3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(341/2005. XII. 8.) és az ülésen kiosztott (341b/2005. XII. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

d.  Budapest, VI., Andrássy út 41. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(342/2005. XII. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19.    Közös tulajdonba adás:

 

a.  Bp. VI., Teréz krt. 3. szám alatti 1. albetétszám alatt nyilvántartott 35 m2 alapterületű raktár osztatlan közös tulajdonba adása

(308/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Nagymező u. 37/39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi közös tulajdonba adása

(310/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  A 307/2005. (IX. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(309/2005. XII. 1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

20.    Javaslat a Bp. VI. ker. Podmaniczky u. 27. sz. alatti épületben lévő 32. albetét számú helyiség 59 m2 alapterületű részének bérbeadására

(329/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

21.    Bp. VI., Andrássy út 7. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(307/2005. XII.1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

22.    Bp. VI., Szív u. 64. II. 12. szám alatti, Vasvári P. u. 11. I. 2. szám alatti és a Vasvári Pál u. 11. II. 2. szám alatti lakások elidegenítése

(303/2005. XI. 28.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

23.    Bp. VI. ker. Vörösmarty u. 47/b. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos 243/2005. (VI. 16.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(318/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

24.    Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt tőketartalékába tartozó VI. Andrássy út 19. szám alatti 1. albetét számú helyiség hasznosítási jogának megváltására

(328/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

25.    Vagyonkezelési szerződés teljesülése

(327/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

26.    Beszámoló a lejárt és a folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(333/2005. XII. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

27.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

28.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2005. december 8.

 

 

 

 

Verók István

polgármester