MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2005. november 17-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.       Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató a Terézvárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

(282/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 18/2005. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(284/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.       Rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

(280/2005. XI. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.       Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2005. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

(291/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.       Előterjesztés a Terézvárosi Pedagógiai Szolgáltató Intézet működtetéséről

(293/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.       Vezetői pályázatok

(294/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.       A Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

(281/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

8.       Bp. VI. Andrássy út 32. I. 4. sz. alatti nem lakás célú helyiség elidegenítése

(296/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.       Bp. VI., Hegedű utca 7. fszt. 2. és I. 3. szám alatti lakások, nem lakás céljára, határozatlan időre történő bérbeadása

(288/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Javaslat a Bp. VI., Teréz krt 2-4. számú épületben lévő szükséglakás és szerkezetidegen helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(287/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Bp. VI. ker. Király u. 50. I. 5. szám alatti lakás vonatkozásában a piaci alapú bérleti díj fizetés alóli felmentés ügye

(289/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Bajcsy Zs. út 3. szám alatti épület földszinti és első emeleti lakás és nem lakás célú helyiségeinek elidegenítése árverés útján

(297/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt tőketartalékában lévő helyiségek cseréjére

(286/2005. XI. 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    Beszámoló a lejárt és a folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(285/2005. XI. 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2005. október 13.

 

 

 

 

Verók István

polgármester