Budapest Főváros Terézváros Polgármestere

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2005. október 20-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Szondi u. 11. szám alatti háziorvosi rendelő megüresedő praxisának betöltése

(249/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Dr. Sándor Péter háziorvos szerződésének meghosszabbítása

(248/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      A Terézvárosi Ifjúsági Sport és Szabadidő Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása

(261/2005. október 10.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia képviselő

a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség -MKDSZ frakció vezetője

 

4.      Kórházi felügyelő tanácsba tag delegálása

(275/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

(269/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Az elektronikus úton történő ügyintézés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(264/2005. október 10.) és az ülésen kiosztott módosítás (278/2005. október 20.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

3.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(260/2005. október 10.) és az ülésen kiosztott (279/2005. október 20.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Budapest, VI., Szív u. - Andrássy út – Eötvös u. - Aradi u. - Bajza u.- Benczúr u. - Felső erdősor – Szalmás P. u. (Kodály körönd és környéke), valamint az Andrássy út – Szív u. - Szalmás P. u. - Rózsa u. - Király u. - Eötvös u. (Hunyadi tér és környéke) által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve

(254/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      A Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V.8.) sz. rendelet módosítása

(258/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása

(271/2005. október 10.) az ülésen kiosztott (277/2005. október 20.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Rendelet az egészségügyi alapellátás védőnői körzeteiről

(270/2005. október 10.) az ülésen kiosztott (277/2005. október 20.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Előterjesztés „alapítványok, társadalmi szervezetek” támogatására

(257/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.a    A székelyföldi árvíz károsultjainak megsegítése

(266/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Árva Zita képviselő

 

9.b    Székelyföldi árvízkárosultak támogatása

(262/2005. október 10.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia képviselő

a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség -MKDSZ frakció vezetője

 

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

10.  Lakás elidegenítések:

 

a.      Lázár u. 14. III. 2. szám alatti lakás elidegenítése

(253/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.      Csengery u. 59. I. em. 7. szám alatti lakás elidegenítése

(250/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.  Elővásárlási jog:

 

a.  Bp. VI., Szinyei Merse P. u. 1. (Andrássy út 92-94.) III. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(251/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Hajós u. 7. III. 12. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(263/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Paulay E. u. 25/27. I. emeletén lévő (2. sz. albetét) helyiség bérbeadása a Király 40. Kft részére

(273/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Javaslat munkacsoport létrehozására a Hárshegyi úti ingatlan bérbeadásának kivizsgálására

(265/2005. október 10.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia képviselő

a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség -MKDSZ frakció vezetője

 

14.    Lovag u. 19. számú társasház alapító okiratában 18. albetét számon lévő önkormányzati tulajdonú tetőtér társasházi közös tulajdonba adása

(252/2005. október 3.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    Szándéknyilatkozat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonban lévő Dalszínház utca 6. számú ingatlan előtt található közterület KZM Kereskedelmi Kft általi hosszú távú hasznosítására

(272/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

16.    A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. könyvvizsgálójának megbízási díj emelése

Az előterjesztést a 2005. június 15-i ülésen kiosztották, de nem került megtárgyalásra.

(186/2005. június 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(259/2005. október 10.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

18.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

19.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2005. október 13.

 

 

 

 

 

Verók István

polgármester

 

 

 

Az ülésen kiosztott anyag:

 

-        Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanban a 15.000.000 Ft feletti lakások elidegenítése

(276/2005. október 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

 

Tájékoztatók:

 

- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(274/2005. október 10.)

 

- Tájékoztatás a Panche 2001. Kft ügyben

(268/2005. október 12.)

 

- Határozat nyomozás felfüggesztéséről (Zárt tájékoztató!)

(267/2005. október 10.)