MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2005. szeptember 15-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím valamint „Terézvárosért” kitüntetés adományozására

(230/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fromm Pál Emlékérem kitüntetés adományozása

(239/2005. IX.6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      „Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem” kitüntetés odaítélése

(212/2005. VIII.31.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(231/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(202/2005. VIII. 29.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(213/2005. VIII. 31.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Hátralékkiegyenlítő segély elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(214/2005. VIII. 31.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Rendszeres szociális segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(233/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Családok átmeneti otthonában történő elhelyezés megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(232/2005. X. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

 

1.      2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(218/2005. IX. 1.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(217/2005. IX. 1.) és (245/2005.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      A 36/2001. (X. 12.) számú rendelettel elfogadott Kerületi Szabályozási Terv (KSzT) Király u. 46. számú ingatlan beépítésére vonatkozó előírásainak javítása, pontosítása

(219/2005. IX.1.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásvásárlás- és korszerűsítés helyi önkormányzati támogatásáról szóló 13/1994. (V.3.) sz. rendeletének módosítása

(223/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

5.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló, 34/1996. (XII.16.) sz. rendeletének módosítása

(222/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

6.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V.8.) sz. rendeletének módosítása

(221/2005. IX. 6.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

7.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II.16.) sz. rendeletének módosítása

(220/2005. IX. 6.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

8.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2004. (IV. 30.) számú rendeletének módosítása

(224/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

9.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 26.) sz. rendeletének módosítása

(225/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

10.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló, 14/1997. (V. 23.) számú, többször módosított rendelet módosítása

(240/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

11.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása

(242/2005. IX. 6.)

Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

12.    Pályázat költségvetési támogatásra

(243/2005. IX.6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

13.  Diplomáciai testületek kizárólagos használatú várakozóhely után fizetendő tartozásának elengedése

(238/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Bp. Főv. Terézvárosi Önkormányzat 2005. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés megkötésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(244/2005. IX.8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    Bp. Főv. Terézvárosi Önkormányzat 2005. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervé- nek módosítása

(241/2005. IX.6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

 

16.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése:

 

a.  Bp. VI. Paulay Ede u. 13. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

(203/2005. VIII.29.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI. Andrássy út 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

(201/2005. VIII. 24.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  Bp. VI. Dessewffy u. 39. szám, 29002/0/a/23. helyrajzi számú helyiség elidegenítése

(234/2005.IX.6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

17.    Lakás elidegenítések:

 

a.  Bp. VI., Andrássy út 81. II. 2. szám alatti, Bp. VI. Bajnok u. 5. III. 19. sz. alatti, és a Bp. VI., Rózsa u. 86. III. 4. sz. alatti lakások elidegenítése

(207/2005. VIII.29.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Mozsár u. 4. II. em. 7. szám alatti lakás elidegenítése

(194/2005. VII.25.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  Bp. VI., Bajcsy-Zsilinszky út 45. III. em. 6. szám alatti, és a Bp. VI., Teréz krt. 28. II. em. 3. szám alatti lakások elidegenítése

(195/2005. VII. 25.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

d.  Bp. VI., Rózsa u. 76. fszt. 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(216/2005. VIII. 31.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

18.    Közös tulajdonba adás:

 

a.  Bp. VI., Andrássy út 77. IV. em. 1. szám alatti 27. albetétszám alatt nyilvántartott 20 m2 alapterületű szükséglakás, illetve a Bp. VI., Teréz krt. 37. szám alatti 5. albetétszám alatt nyilvántartott 8 m2 alapterületű szerkezetidegen üzlettér osztatlan közös tulajdonba adása

(196/2005. VII. 25.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. VI., Szófia u. 18. sz. alatti társasházban 48. albetét számon nyilvántartott tetőtér 1. ajtószámú önkormányzati tulajdonú, 1 szoba konyhás szükséglakás osztatlan közös tulajdonba adása

(211/2005. VIII. 31.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.  Bp. VI., Teréz krt. 8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi közös tulajdonba adása

(229/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19. Bérbeadás:

 

a.  A Bp. VI., Székely B. u. 25. fszt. 10. szám alatti lakás határozatlan időre történő bérbeadása

(205/2005. VIII. 29.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. II. Hárshegyi út 3. szám alatti ingatlan ismételt bérbeadása

(236/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

20.    Bp. VI., Színyei M. u. 1. Andrássy út 92-94. III. 1. és 1/a. számú lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog.

(235/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

21.    Javaslat a 180/2005. (V. 19.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására

(215/2005. VIII. 31.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

22.    Nagymáté Kálmánné Bp. VI., Jókai utca 10. I. em. 8/a. szám alatti lakos bérleti jogviszonyának megszüntetése pénzbeli térítés ellenében

(209/2005. VIII. 29.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

23.    A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. VI., Jókai u. 9. szám alatti ingatlan előtt található parkoló sáv Meduza Kft általi hosszú távú hasznosítása.

(227/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

24.    A 100/2004. és 101/2005. számú Képviselő-testületi határozatok hatályának kiterjesztése

(237/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

25.    Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(226/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

26.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

27.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

  a. Dr. Tatár Péter interpellációja (a 2005. június 16-i ülésen került benyújtásra)

(210/2005.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2005. szeptember 8.

 

 

 

 

Verók István

polgármester