Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

 2005. szeptember 13-án (kedden) 15 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

1.      Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím valamint „Terézvárosért” kitüntetés adományozására

(230/2005. IX.5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fromm Pál Emlékérem kitüntetés adományozása

(239/2005. IX.6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      „Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem” kitüntetés odaítélése

(212/2005. VIII.31.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(231/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Családok átmeneti otthonában történő elhelyezés megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(232/2005. X. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) rendelet módosítása

(218/2005. IX. 1.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(217/2005. IX. 1.) és (245/2005.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló, 14/1997. (V. 23.) számú, többször módosított rendelet módosítása

(240/2005. IX. 5.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.    Pályázat költségvetési támogatásra

(243/2005. IX.6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

Zárt ülés:

 

szoc 1.  Illés Józsefné és Berki Ervin helyi támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető

 

okt 1.    Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése

Előterjesztő: dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

okt 2.    Felsőoktatási ösztöndíjak odaítélése

Előterjesztő: dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

Nyilvános ülés:

 

spik 1.  Kulturális pályázat a helyi kisebbségi önkormányzatok számára

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

e1.    Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállította:         Kozák Ferenc

 

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

Budapest, 2005. szeptember 8.

 

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök