MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2005. június 16-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Intézményvezetői pályázatok

(175/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fürst György alpolgármester munkaügyi perében az önkormányzat képviselőjének megbízása

(174/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Közgyógyellátási igazolvány elutasítása miatt benyújtott fellebbezés elbírálása

(169/2005. június 2.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Humán Bizottság tagjának lemondása, új tag megválasztása

(190/2005. június 16.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának lemondása, új tag megválasztása

(191/2005. június 16.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi Költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) számú rendelet módosítása

(178/2005. június 6.) és az ülésen kiosztott anyag (185/2005. június 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A 2004. évi tényadatok alapján számított, a 2005. évi iparűzési adó összegét érintő korrekció

(177/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Rendelet Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

(167/2005. június 6.) és az ülésen kiosztott (189/2005. június 16.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      Andrássy út 83-85. (Rózsa u. 91-93.), Andrássy út 87-89. (Felsőerdősor 15.), Király u. 36-38. szám alatti ingatlanokra vonatkozó megállapodások módosítása

(184/2005. június 6.)

Az ülésen kiosztott anyagok:

Rózsa u. 93. (192a/2005. június 16.)

Andrássy út 83-85. (192b/2005. június 16.)

Andrássy út 83-85. (192c/2005. június 16.)

Andrássy út 87-89. (192d/2005. június 16.)

Andrássy út 87-89. (192e/2005. június 16.)

Király u. 36. (192f/2005. június 16.)

(192g/2005. június 16.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      Terézváros Településfejlesztési koncepciója

(173/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2005. évi Kartájához

(170/2005. június 3.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása

(183/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Nyelvi előkészítő program indítása

(176/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(171/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2004. (IV. 20.) sz. határozatával megalkotott, 88/2005. (III. 31.) számú határozatával módosított Közbeszerzési Szabályzat módosítása

(179/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Andrássy út 2. szám alatti nem lakás célú helyiség elidegenítése, elővásárlásra jogosult részére

(168/2005. május 30.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Andrássy út 86. II. 10. szám alatti lakás elidegenítése

(181/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Hegedű u. 9. sz. alatti épületben lévő 1. sz. albetét számú helyiség bérbeadása

(182/2005. június 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(172/2005. június 6.) és az ülésen kiosztott (172b/2005. június 16.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Az ülésen kiosztott anyag:

 

A 2005/2006. tanévben indított I. osztályok száma (188/2005. június 15.)

Vörösmarty u. 47/b. sz. alatti ingatlan ügye (187/2005. június 15.)

A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. könyvvizsgálójának megbízási díja (186/2005. június 15.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2005. június 9.

 

 

 

 

 

Verók István

polgármester