Budapest Főváros Terézváros

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2005. június 14-én (kedden) 15 órakor

tart a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Intézményvezetői pályázatok

(175/2005. június 6.)

Előterjesztő:      Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi Költségvetésről szóló 3/2005. (II. 21.) számú rendelet módosítása

(178/2005. június 6.)

Előterjesztő:      Verók István polgármester

 

7.      Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása

(183/2005. június 6.)

Előterjesztő:      Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Nyelvi előkészítő program indítása

(176/2005. június 6.)

Előterjesztő:      Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(171/2005. június 6.)

Előterjesztő:      Dr. Rabin László alpolgármester


 

Bizottsági előterjesztések

 

okt 1.    Előirányzat módosítás

Előterjesztő: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

okt 2.    A 2005. évi taneszköz-fejlesztési keret felosztása

Előterjesztő: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

okt 3.    Előterjesztés a 2005/2006. tanévben indítandó I. osztályokról

Előterjesztő: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

okt 4.    Tájékoztató a nyelvi mérésekről

Előterjesztő: Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna osztályvezető

 

spik 1.  A 2005/2006. II. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

spik 2.  Kulturális pályázat kiírása a helyi kisebbségi önkormányzatok számára

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

e1.         Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállította:   Kozák Ferenc bizottsági ügyintéző

 

e2.         Egyebek

 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

Budapest, 2005. június 9.

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök