Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2005. május 18-án szerdán 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Nyilvános ülés:

 

2.      Javaslat a 9/2005. (IV.4.) számú rendelettel módosított 25/2004. (V. 25.) számú, az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására

(148/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2004. évre vonatkozó beszámolója, valamint a 2005. évi üzleti terve

(151/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Bajcsy-Zs. úti villamos ügye

(142/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

 

10.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése:

 

a.  Javaslat a Bp. VI., Teréz krt. 1. és Rózsa u. 42. számú épületekben lévő helyiségek térítésmentes tulajdonba adására

(131/2005. V. 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú albetétek pályázaton történő elidegenítése

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Ingatlan elidegenítések:

 

a.  Javaslat a Budapest, VI. kerület Anker köz 1-3. és Anker köz 2-4. szám alatti társasházban lévő pincei albetétek ingyenes tulajdonba adására, közhasznú tevékenység céljából

(157/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  A 104/2005. (III. 31.) számú és a 105/2005. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozatok módosítása

(153/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Rózsa u. 70. fszt. 4. szám alatti lakás térítésmentes átadása a társasház részére

(140/2005. V. 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Javaslat a 406/2004. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

(138/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    A Lovag utcai Általános Iskola gondnokának elhelyezése pénzbeli térítés ellenében

(141/2005. V. 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Javaslat a határozatlan időre kötött helyiségbérleti szerződések felmondására

(158/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Tájékoztatók:

 

-        Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(154/2005. V. 9.)

-        2005. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült jelentés átadása

(132/2005. V. 4.)

-        Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2004. éves összesített könyvvizsgálói jelentése

(133/2005. V. 4.)

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

2a/1. Podmaniczky u. 75. fsz. 1/a. (83/2005)

2a/2. Podmaniczky u. 79. II. 21. (84/2005)

2a/3. Eötvös u. 46. fsz. 5. (85/2005)

2a/4. Csengery u. 64. fsz. 1/a. (86/2005)

2a/5. Szív u. 64. II. 12. (88/2005)

2a/6. Rózsa u. 76. fsz. 4. (89/2005)

 

b.  Elidegenítés -

 

c.  Elővásárlási jog

2c/1. Szinyei M u. 1. II. 13. (87/2005)

 

d.  Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

3a/1. Lázár u. 14. (91/2005)

3a/2. Révay köz u. 4. (92/2005)

3a/3. Székely M. u. 8. (93/2005)

3a/4. Bajcsy-Zs út 7. (98/2005)

 

b.  Elidegenítés

3b/1. Szinyei M. u. 3. (94/2005)

3b/2. Székely B. u. 10. (95/2005)

3b/3. Aradi u. 42. (96/2005)

3b/4. Révay u. 14. (97/2005)

 

c.  Tulajdonosi hozzájárulás

3c/1. Hegedű u. 5. (90/2005)

 

d.  Funkcióváltás -

 

e.  Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.  Parkolóhely megváltás

4a/1. Jókai tér 1. (99/2005)

4a/2. Szív u. 51. (100/2005)

4a/3. Rippl-R. u. 13. (101/2005)

 

b.  Társasházi kérelmek

 

4b/1. Csengery u. 59. (102/2005)

4b/2. Izabella u. 50. (103/2005)

4b/3. Szív u. 50. (104/2005)

4b/4. Szófia u. 23., Hajós u. 27., Király u. 14., Király u. 24. (105/2005)

4b/5. Szondi u. 94/a (106/2005)

4b/6. Benczúr u. 7. (107/2005)

4b/7. Csengery u. 56., Dalszínház u. 8., Jókai tér u. 2., Szív u. 10., Zichy J. u. 3. (108/2005)

 

5. Egyebek

 

Budapest, 2005. május 12.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök