MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2005. május 19-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

Zárt ülés:

 

1.      VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése

(147/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Budapestiek Esélyegyenlőségéért díj adományozására javaslattétel

(144/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Javaslat „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására

(150/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő bizottsági tagjának lemondása, illetve új tag megválasztása

(137/2005. V.6.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottság tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(143/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Személyi térítési díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(134/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Közgyógyellátási igazolvány elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(135/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Temetési segély elutasítása miatt benyújtott fellebbezés elbírálása

(139/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (III. 21.) számú rendelet módosítása

(159/2005. V. 9.) az ülésen kiosztott könyvvizsgálói vélemény (161/2005. V. 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Javaslat a 9/2005. (IV.4.) számú rendelettel módosított 25/2004. (V. 25.) számú, az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására

(148/2005. V. 9.) az ülésen kiosztásra kerülő mód. 3. sz. melléklet (163/2005. V. 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról, és diákjóléti támogatásokról

(149/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Rendelet az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

(152/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Átfogó értékelés az Önkormányzat 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

(136/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      A Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnázium, Lovag utcai Általános Iskola és a Színyei Merse Pál Gimnázium alapító okiratának módosítása, valamint a Terézvárosi Esti- és Levelező Tagozatú Gimnázium gazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása

(145/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2004. évre vonatkozó beszámolója, valamint a 2005. évi üzleti terve

(151/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.      A Terézvárosi Közhasznú Társaság 2004. évi közhasznúsági jelentése és egyszerűsített éves beszámolója

(155/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Bajcsy-Zs. úti villamos ügye

(142/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

 

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

 

10.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése:

 

a.  Javaslat a Bp. VI., Teréz krt. 1. és Rózsa u. 42. számú épületekben lévő helyiségek térítésmentes tulajdonba adására

(131/2005. V. 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú albetétek pályázaton történő elidegenítése

az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra (164/2005. V. 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    Ingatlan elidegenítések:

 

a.  Javaslat a Budapest, VI. kerület Anker köz 1-3. és Anker köz 2-4. szám alatti társasházban lévő pincei albetétek ingyenes tulajdonba adására, közhasznú tevékenység céljából

(157/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.  A 104/2005. (III. 31.) számú és a 105/2005. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozatok módosítása

(153/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

12.    Bp. VI., Rózsa u. 70. fszt. 4. szám alatti lakás térítésmentes átadása a társasház részére

(140/2005. V. 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Javaslat a 406/2004. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

(138/2005. V. 4.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    A Lovag utcai Általános Iskola gondnokának elhelyezése pénzbeli térítés ellenében

(141/2005. V. 6.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.   Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(146/2005. V. 9.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztatók:

 

-        Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(154/2005. V. 9.)

-        2005. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült jelentés átadása

(132/2005. V. 4.)

-        Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2004. éves összesített könyvvizsgálói jelentése

(133/2005. V. 4.)

-        Budapest Rendőrkapitánya levele (az ülésen került kiosztásra)

(160/2005. V. 18.)

-        INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék jelentésére a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről készült javaslatokra

(160/2005. V. 18.)

-        Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottságának 2005. április 11-ei ülésének jegyzőkönyve

(165/2005. V. 18.)

 

 

Kérem hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2005. május 12.

 

 

 

 

Verók István

polgármester