Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2005. május 17-én (kedden) 15.30-kor

 

tart a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Zárt ülés:

 

2.         Budapestiek Esélyegyenlőségéért díj adományozására javaslattétel

(144/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Javaslat „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására

(150/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.         Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottság tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(143/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (III. 21.) számú rendelet módosítása

(159/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról, és diákjóléti támogatásokról

(149/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Rendelet az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

(152/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.         Átfogó értékelés az Önkormányzat 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

(136/2005. V. 4.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         A Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnázium, Lovag utcai Általános Iskola és a Színyei Merse Pál Gimnázium alapító okiratának módosítása, valamint a Terézvárosi Esti- és Levelező Tagozatú Gimnázium gazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása

(145/2005. V. 9.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

szoc 1.           Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság Pályázati felhívásának véleményezése

 

szoc 2.           Kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítése, valamint a kerület lakosaira vonatkozó szociális ellátást érintő jellemzők kérdőíves lekérdezése és feldolgozása

 

okt 1.  Pedagógus napi ünnepség megrendezése, kitüntetések átadása

 

 

e1.       Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

 

e 2.      Egyebek

 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

Budapest, 2005. május 12.

 

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök