MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

 A 2005. április 21-én 14 órakor megtartandó rendes képviselő-testületi ülésre

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

 

Zárt ülés:

 

1.a    Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(116/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

1.b    Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(110/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia frakcióvezető

 

2.      Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. igazgatósági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(111/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia frakcióvezető

 

3.      Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés

(117/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Közgyógyellátási igazolvány elutasítása miatt benyújtott fellebbezés

(118/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.      Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 31/2000. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

(101/2005. április. 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      A Nyugati tér (28903/1 helyrajzi számú terület) övezeti átsorolása kapcsán Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítási kérelem

(119/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Településfejlesztési koncepció

(115/2005. április.11.) és az ülésen kiosztott 129/2005. április 21.

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Közösségi és kulturális színtér létrehozása

(121/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Beszámoló a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2004. évi működéséről

(120/2005. április. 11.) (ülésen kiosztott: 130/2005. április 21. módosított 4. sz. mell.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      A Terézvárosi Művelődési Közalapítvány 2004. évi beszámolója

(107/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A Terézvárosi Ifjúsági, Sport és Szabadidő Közalapítvány 2004. évi beszámolója

(108/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2005. évre vonatkozó parkfenntartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(126/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

Ingatlan elidegenítéssel, bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:

 

9.      Elővásárlási jog:

 

       a. Bp. VI. Andrássy út 98. II. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(105/2005. április. 8.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

       b.  Bp. VI. Andrássy út 92-94. I. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(112/2005. április. 11.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

10.    Elidegenítésre történő kijelölések:

 

       a.  Bp. VI., Aradi u. 11. I. 6. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(104/2005. április. 8.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

       b.  Bp. VI., Rózsa u. 76. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(102/2005. április. 8.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

11.    Elidegenítések:

 

       a.  Bp. VI., Liszt Ferenc tér 7. szám alatti ingatlan elidegenítése

(128/2005. április. 11.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

       b.  Bp. VI., Izabella u. 94. szám alatti lakóingatlan elidegenítése

(106/2005. április. 8.)

Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

 

12.    Paulay E. u. 55. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése:

(124/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

13.    Bp. VI. Andrássy út 86. számú épületben lévő polgári védelmi helyiség bérbeadása

(123/2005. április 11.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

14.    Az Andrássy út 92-94. számú társasház által fizetendő készenléti díj átvállalása

(114/2005. április. )

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(109/2005. április. 11.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2005. április 14.

 

 

 

 

Verók István

polgármester