MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2005. március 31-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

Zárt ülés:

 

1.      Oktatási intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

(65/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Közgyógyellátási igazolvány elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(59/2005. március 1.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(89/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.      Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

(92/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Dr. Deák Erzsébet jegyző

 

2.      Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) ör. módosítása

(79/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

3.      Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I.26.) számú rendelet módosítása

(76/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

4.      Beszámoló a Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány 2004. évi tevékenységéről, a 2004. évi pénzügyi beszámolójáról és a 2004. évi közhasznúsági jelentéséről

(83/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      A Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás

(84/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata és a TERMA közötti együttműködési megállapodás

(85/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat és a TISSZA közötti együttműködési megállapodás

(86/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      A Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnázium elhelyezése

(66/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Együttműködési keret-megállapodás (budapesti kerületek és agglomeráció részvételével)

(70/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.     Szándéknyilatkozat tétele további testvérvárosi szerződések megkötésére

(82/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.    Az Önkormányzat és a Danubia Közhasznú Kulturális Egyesület között létrejött közszolgálati szerződés módosítása

(74/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.    Az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló koncepció módosítása

(73/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2005. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala

(77/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

 

14.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2005. évre vonatkozó parkfenntartási munkáival, valamint a Podmaniczky rézsű komplex felújítási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala

(88/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

15.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2005. évre vonatkozó közbeszerzési terve

(93/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2001/2004 (V.20.) sz. határozatával megalkotott Közbeszerzési Szabályzat módosítása

(94/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Megállapodás a Budapesti Elektromos Művek Rt-vel adósságkezelés ügyben

(75/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

18.    Ingatlan elidegenítések:

 

a.      Bp. VI. Liszt F. tér 7. szám alatti ingatlan elidegenítése

(67/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.      Bp. VI. Székely Bertalan u. 18. szám alatti épület elidegenítése

(68/2005. március 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

c.       Bp. VI., Hegedű u. 3. sz. alatti ingatlan elidegenítése

(69/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

19.    Bp. VI., Eötvös u. 41/a. sz. ingatlan ügye

(90/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

20.    Bp. VI., Bajnok u. 19. III. 18. sz. alatti lakás elidegenítése

(60/2005. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

21.    Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

 

a.      Bp. VI. Podmaniczky u. 12., Teréz krt. 27., Teréz krt. 22., Paulay E. u. 55., Bajcsy-Zs. út 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

(95/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

b.      Bp. VI. Teréz krt. 34. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

(62/2005. március 4.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

 

22. Helyiség bérbeadás:

 

a.      Bp. VI., Nagymező u. 49. szám alatti épületben lévő 18. albetét számú helyiség ismételt bérbeadása

(61/2005. március 2.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

b.      Bp. VI., Székely Bertalan u. 12/a. sz. épületben lévő üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása

(72/2005. március 8.)

          Előterjesztők: Dr. Kékesi Tibor, Lázi Ferenc, Tölgyesi Miklós képviselők

 

23.    A 100/2004. (III. 11.) sz. Kt. határozat végrehajtási határidejének módosítása

(80/2005. március 8.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

24.    Bp. VI., Andrássy út 8., Andrássy út 52. sz. alatti ingatlanok tulajdonjogának cseréje a II. Tárogató u. 110. és Lendvay u. 23. félem 1., 2., 3. sz. alatti ingatlanokra

(87/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

25.    A Hunyadi tér rekonstrukciójával kapcsolatos tervek

(71/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

26.    Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

(91/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

27.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

28.    Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(63/2005. március 4.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

29.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

 

 

Tájékoztatók:

 

-        A belső ellenőrzés 2004. évi tevékenységéről (81/2005. március 18.)

-        A PRECONT AUDIT önkormányzati könyvvizsgáló jelentése a 2004. évre vonatkozó a Terézváros Önkormányzatot érintő elszámolásokról a 324/2003. (VIII. 28.) Kt. határozat alapján (78/2005. március 7.)

 

 

Kérem hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2005. március 24.

 

 

 

 

Verók István

polgármester