Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2005. március 29-én (kedden) 15 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Zárt ülés:

 

1.      Oktatási intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

(65/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

3.      Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I.26.) számú rendelet módosítása

(76/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata és a TERMA közötti együttműködési megállapodás

(85/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat és a TISSZA közötti együttműködési megállapodás

(86/2005. március 18.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      A Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnázium elhelyezése

(66/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

11.    Az Önkormányzat és a Danubia Közhasznú Kulturális Egyesület között létrejött közszolgálati szerződés módosítása

(74/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.    Az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló koncepció módosítása

(73/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

17.    Megállapodás a Budapesti Elektromos Művek Rt-vel adósságkezelés ügyben

(75/2005. március 7.)

Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

 

26.    Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

(91/2005. március 21.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

okt1.     Tandíjhozzájárulási kérelem (zárt)

okt2.     Közoktatási intézmények SZMSZ-e

okt3.     Étkezés kiegészítés VI. kerületi iskolák tanulói számára

spik1.   2005. I. félévi tematikus pályázat kiírása önszerveződő közösségek számára

spik2.   Beszámoló a Terézvárosi Civil Konferencia költségeiről

 

e1.         Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

Budapest, 2005. március 24.

 

 

 

 

Szekeres Fruzsina sk.

elnök