Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság következő ülését

2005. február 16-án (szerdán) 15 óra 30 perckor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Bp. VI., Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácskozó termében.

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés (kötött napirendes):

 

2.      A 2005. évi költségvetési rendelet megalkotása

(34/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

2.      A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása (könyvvizsgáló választása, a Képviselő-testület 440/2004 (XII. 16.) sz. határozatának módosítása)

(32/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2004. évi költségvetési rendelet módosítására

(36/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Rendeletalkotás a költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendeletének módosításáról

(37/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      A 38/2000. (XII. 12.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésének módosítása

(31/2005. II. 01.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása

(47/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

5.      Berlin Mitte és Terézváros együttműködési megállapodása

(42/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      A Magyar Fotográfusok Háza Kht. Képviseletében eljáró Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda határozat visszavonási kérelme

(41/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    A helyi kábel TV-vel kötendő szerződés jóváhagyása

(48/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Budapest, 2005. február 10.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Dr. Hegedűs Károly sk

elnök