Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tulajdonosi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Tulajdonosi Bizottság következő ülését

2005. február 16-án szerdán 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

 

Napirend:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

Nyilvános ülés (kötött napirendes):

 

2.      A 2005. évi költségvetési rendelet megalkotása

(34/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

2.      A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása (könyvvizsgáló választása, a Képviselő-testület 440/2004 (XII. 16.) sz. határozatának módosítása)

(32/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A 2004. évi költségvetési rendelet módosítására

(36/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      A 38/2000. (XII. 12.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésének módosítása

(31/2005. II. 01.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

4.      A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása

(47/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

7.      A Magyar Fotográfusok Háza Kht. Képviseletében eljáró Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda határozat visszavonási kérelme

(41/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

8.      Nagymező u. 47. szám alatti helyiség elidegenítése

(44/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

9.      Andrássy út 4. III. 11. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(28/2005. I. 31.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

10.    Csengery u. 62/b. II. 4. sz. alatti lakás elidegenítése

(29/2005. I. 31.)

Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

 

11.    A helyi kábel TV-vel kötendő szerződés jóváhagyása

(48/2005. II. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

2a/1 Eötvös u. 34. fsz. 2/b. (23/2005)

2a/2 Szondi u. 92. fsz. 8. (27/2005)

2a/3 Weiner L. u. 20. I. 7/a. (28/2005)

2a/4 Izabella u. 96. I. 7. (29/2005)

2a/5 Weiner L. u. 6. fsz. 3. (30/2005)

 

b.  Elidegenítés -

 

c.  Elővásárlási jog

2c/1 Király u. 28. II. 42. (35/2005)

2c/2 Nagymező u. 14. fsz. 4. (36/2005)

 

d.  Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.  Bérbeadás

3a/1 Bajcsy-Zs út 3. (34/2005)

3a/2 Király u. 112. (38/2005)

 

b.  Elidegenítés

3b/1 Zichy J. u. 43. (26/2005)

3b/2 Bajza u. 66. (33/2005)

 

c.  Tulajdonosi hozzájárulás

3c/1 Benczúr u. 6. (24/2005)

3c/2 Podmaniczky u. 77. (25/2005)

3c/3 Székely M. u. 12. (31/2005)

3c/4 Szondi u. 96/b (32/2005)

 

d.  Funkcióváltás

3d/1 Andrássy út 72. (37/2005)

 

e.  Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.  Parkolás-megváltás -

 

b.  Társasházi kérelmek

4b/1 Podmaniczky u. 77. – gázvezeték felújítás

4b/2 Szalmás P. u. 6. – gázvezeték felújítás

 

 

 

Budapest, 2005. február 10.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Tölgyesi Miklós s. k.

elnök