MEGHÍVÓ

 Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2005. február 17-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére.
Az ülés helye:  
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

NAPIRENDEK: 

Zárt ülés:

1.      Javaslattétel kitüntetésre
(40/2005. II. 04.)
Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

2.      A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása (könyvvizsgáló választása, a Képviselő-testület 440/2004 (XII. 16.) sz. határozatának módosítása)
(32/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

Nyilvános ülés:

1.      A 2004. évi költségvetési rendelet módosítására
(36/2005. II. 07.) könyvvizsgálói vélemény 51/2005
Előterjesztő:   Verók István polgármester

2.      Rendeletalkotás a költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendeletének módosításáról
(37/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

3.      A 38/2000. (XII. 12.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésének módosítása
(31/2005. II. 01.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

4.      A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása
(47/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

5.      Berlin Mitte és Terézváros együttműködési megállapodása
(42/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

6.      Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Eötvös utcai melegedőjének 2004. évi működéséről, a 2005. évi támogatás összegének meghatározása
(33/2005. II. 02.)
Előterjesztő:   Dr. Rabin László alpolgármester

7.      A Magyar Fotográfusok Háza Kht. Képviseletében eljáró Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda határozat visszavonási kérelme
(41/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

Ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos előterjesztések:

8.      Nagymező u. 47. szám alatti helyiség elidegenítése
(44/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

9.      Andrássy út 4. III. 11. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(28/2005. I. 31.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

10.    Csengery u. 62/b. II. 4. sz. alatti lakás elidegenítése
(29/2005. I. 31.)
Előterjesztő:   Fürst György alpolgármester

11.    A helyi kábel TV-vel kötendő szerződés jóváhagyása
(48/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

12.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról
(Szóban)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

13.      Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(38/2005. II. 07.)
Előterjesztő:   Verók István polgármester

14.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

az ülésen kiosztott anyag:
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
(55/2005. II. 15.)

Tájékoztatók:

-   Az önkormányzat javára fennálló követelésekről való lemondással kapcsolatban (az ülésen kerül kiosztásra)

-   Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (56/2005)

-   Az adatvédelmi biztos állásfoglalása az önkormányzati zárt testületi ülések dokumentumainak kezeléséről (43/2005. II. 07.)

-   Szondi u. 38. sz. társasház gáz-alapvezetékének cseréje (45/2005. II. 07)

-   A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. 2004. évi I-IV. negyedévi jelentése (46/2005. II. 07)

-   A Hunyadi téri vásárcsarnok és piac üzemelésével kapcsolatos határozat (54/2005)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2005. február 10.

 

Verók István
polgármester