MEGHÍVÓ

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2005. január 20-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel
megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Terézvárosi Vagyonkezelő Rt Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
(21/2005.I.10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Rendszeres nevelési segély ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
(1/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

Tájékoztatók:

1. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság ügyvezetőjével kötött munkaszerződés bemutatása
(3/2005. I. 10.)

2. Tájékoztató a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság korábbi ügyvezetőjével kapcsolatos eljárásról
(19/2005. I. 10.)

Nyilvános ülés:

1. A 2004. évi költségvetésről szóló 5/2004. (II. 16.) számú rendelet módosítása
(5/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A forrásmegosztásról szóló Támogatási szerződés megkötése
(4/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Hatáskör átruházás (szociális, egészségügyi és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények házirendjének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartó általi jóváhagyása)
(2/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

4. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V.23.) számú rendelet módosítása
(24/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

5. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének 02-203/2004. számú törvényességi észrevétele
(23/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. A dél-kelet ázsiai szökőár károsultjainak szóló adomány
(15/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Lecce város és Terézváros együttműködési megállapodása
(25/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Előterjesztés a közoktatási intézmények házirendjének elfogadásáról
(18/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

Ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos előterjesztések:

9. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése:

a. Podmaniczky u. 12., Teréz krt. 27., Teréz krt. 22., Paulay E. u. 55., Bajcsy-Zsilinszky út 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
(11/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

b. Nagymező u. 47. szám alatti helyiség elidegenítése
(12/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

c. Podmaniczky u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
(9/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

10. Elővásárlási jogról történő lemondások:

a. A Király u. 24. II. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(8/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

b. Az Andrássy út 98. szám alatti (társasház 5. sz. albetét számán lévő) nagyterem és kapcsolódó helyiségei megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(7/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

11. A Vasvári u. 9. I. 15. szám alatti lakás elidegenítése
(10/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

12. A Szondi u. 11. számú épületben lévő pincehelyiség ismételt bérbeadása, valamint a bérleti díjának módosítása
(17/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

13. A követelések hátralékos befizetésekből keletkezett állományának felülvizsgálata (a 378/2004. X. 21. sz. Kt határozat alapján)
(14/2005. I. 13.)
Előterjesztő: Fürst György alpolgármester

14. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(6/2005. I. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (Szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2005. január 13.

 

Verók István
polgármester