Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő – alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az Önkormányzat 2018. év II.félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2018. augusztus 1 – december 31.között megvalósuló programokhoz.

 


A pályázati alap éveskeretösszege 12 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. A II. félévben felhasználható keretösszeg 6.000.000,- Ft.


Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek: 1. VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,
 2. bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,
 3. tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.Támogatandó célok: 1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
 1. a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,
 2. városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység, stb.),
 3. környezetvédelem, zöldprogram,
 4. bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
 5. tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,
 6. a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai,
 1. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
 1. idősügyi programok,
 2. a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
 3. egyéb esélyegyenlőségi programok.Pályázati feltételek:


Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint; • a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A. mellékletben szereplő,
 • a terézvárosi Civil Adatbázisba regisztrált szervezeteknek az 1/B. mellékletben szereplőPályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet.


 


Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat honlapján közzétegyék.


 


A pályázati adatlap beszerezhető: 1. személyesen: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. 4. em. 410.
 2. vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu)A pályázat beadási határideje: 2018. augusztus 31.


A pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály (1067 Budapest, Eötvös u. 3.)


Információ: 342-7582


A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.
Hassay Zsófia


polgármester2018. augusztus 01.