image

Lakossági fórumot hirdet az önkormányzat

Április 16-án 17 órától a terézvárosi önkormányzat lakossági fórumot tart
a készülő kerületi építési szabályzatról. A rendezvény helye. 1067 Budapest, Eötvös u. 10.

 


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, ennek keretében Terézváros Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről.

A dokumentum elkészítésének célja a magasabb rendű jogszabályokkal, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével való összhang megteremtése.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 18/2017. (V.31.) rendelet szerint eljárva ezúton hívjuk fel a figyelmét mindazoknak, akik a településrendezési eszközök elkészítésének folyamatában részt kívánnak venni, hogy e témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket 2018. április 24.-ig várjuk írásban a 1067 Budapest, Eötvös u. 3. címre (vagy e-mailen: foepitesz@terezvaros.hu címre).

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a témában Terézváros Önkormányzata lakossági fórumot hirdet.

A fórum időpontja: 2018. április 16. 17 óra

helye: 1067 Budapest, Eötvös u. 10. 

 2018. április 06.