image

Palotaper: Jogerősen elítélték a vádlottakat

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla a palotaper vádlottjait, ám az első fokon meghozott ítéletet részben megváltoztatták. Fürst György büntetése jogerősen is két év szabadságvesztés maradt, öt évre felfüggesztve, a többi vádlottat pedig – közöttük Hatvani Csaba, jelenlegi MSZP-s önkormányzati képviselőt – hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítették.

 


A február 28-án megtartott tárgyaláson Máziné dr. Szepesi Erzsébet tanácsvezető bíró elsőként ismertette az utóbb beérkezett három indítványt. Ezek egyikében néhány vádlott védője azt indítványozta, hogy a bíróság elfogultság miatt zárja ki dr. Turán Zsolt szakértőt, s ingatlan értékbecsléseit ne vegyék figyelembe. Ezt azzal indokolták, hogy a szakértő a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek is végzett munkákat, onnan is kapott pénzt. Ennek az indítványnak az ügyész is az elutasítását kérte, s végül a bíróság is e mellett döntött. A továbbiakban más bizonyítási indítványt senki sem tett, így következhetett a jogerős ítélet kihirdetése.
A tanács vezetője, Máziné dr. Szepesi Erzsébet ismertette az ítéletet


Máziné dr. Szepesi Erzsébet a másodfokon eljáró bíróság tanácsvezetője elmondta: hűtlen kezelés miatt helybenhagyta a Fürst Györgyre első fokon kiszabott két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztést, de mellőzte az elsőfokon rá kiszabott 70 millió forintos pénzbüntetést, ugyanis nem volt megállapítható, hogy a cselekményt a vádlott haszonszerzési céllal követte el. A többi vádlottat is bűnösnek találták, mégpedig hanyag kezelés vétségében, s ezért őket a bíróság megrovásban részesítette.


A megítélt polgári jogi igény összegét 123 millió forintban állapították meg. Ezt a vádlottaknak kamatokkal együtt (több mint 200 millió forint) egyetemlegesen kell megfizetni a terézvárosi önkormányzatnak.
A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is bűnösnek találta a vádlottakat


Mint ismeretes, a Fővárosi Törvényszék tavaly január 24-én hozott elsőfokú ítéletében társtettesként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetése miatt másfél és két év közötti felfüggesztett szabadságvesztéssel és pénzbírsággal sújtotta a vádlottakat. A volt MSZP-s és SZDSZ-es önkormányzati képviselők a vád szerint 2004-ben szavazatukkal szentesítették két nagy értékű Andrássy úti palota (az Andrássy út 47. és 3.) versenyeztetés nélküli, törvénysértő értékesítését, s ezzel Terézvárosnak jelentős kárt okoztak. A szabadságvesztések végrehajtását különböző időtartamú próbaidőkre felfüggesztette a bíróság. Fürst György volt alpolgármester és Hatvani Csaba, a terézvárosi önkormányzat szocialista képviselőjének kivételével a bíróság előzetes mentesítésben részesítette az elítélteket. Az ügyész akkor végrehajtandó szabadságvesztésért, a vádlottak felmentésért fellebbeztek, így került az ügy a táblabíróság elé az ügy.


A másodfokon megszületett elmarasztaló, ám több helyen megváltoztatott ítélet indoklásakor Máziné Szepesi Erzsébet, a bírói tanács elnöke elmondta: meglátása szerint az első fokú bíróság betartotta a perrendi szabályokat, az ügy megítélése szempontjából releváns bizonyítékokat feltárta, indokolási kötelezettségének pedig példaértékűen eleget tett. Mint fogalmazott: helyesen állapították meg, hogy az ingatlanok értékesítésével nem volt probléma, de a módjával igen.


Fürst György a másodfokú bíróság szerint is eshetőleges szándékkal követte el a hűtlen kezelést. Ezt az mutatja, hogy a tényállás szerint ő volt az, aki önkényesen válogatott a beérkezett pályázatok között, majd az általa kiválasztott pályázat alapján készítette el az előterjesztést, amit előbb a frakció, majd a képviselő-testület elé vitt.


Az ítélet indoklása szerint ugyanakkor a többi vádlott, az ügyleteket megszavazó MSZP-s, SZDSZ-es egykori képviselők gondatlanul jártak el, amikor az eléjük terjesztett javaslatokat elfogadták. A bíróság szerint  a törvényben előírt versenyeztetési kötelezettség mellőzésével meghozott döntésükkel elmulasztottáka tőlük elvárható körültekintést.
A sértett, Terézváros önkormányzatának jogi képviselője, dr. Gila Pál


Ez akkor is így van, ha miként azt védekezéseik során többen is említették, nem tudtak arról, hogy a versenyeztetés mellőzésére felhozott indokok erre nem nyújtanak törvényes alapot, megbíztak az előterjesztést előkészítő hivatali dolgozók munkájában, a törvényességi felügyeletet jelentő jegyzőben és nem mellesleg tartották magukat a frakciófegyelemhez. Annak ellenére, hogy tudomásuk volt arról, hogy az akkori ellenzék kifogást emelt döntésük ellen, ők ezt inkább politikai figyelmeztetésnek vélték, mint szakmai érvnek, ezért azt nem fogadták  el. Ugyancsak több, egykori képviselő indokolta a versenyeztetés elhagyását azzal, hogy az irányításuk alatt álló önkormányzat rossz anyagi helyzetben volt, likviditási gondokkal küzdött, továbbá a műemléki védettségű ingatlan esetében a felújítási kötelezettség határidejének lejárta miatt tetemes bírságtól tartottak.


Máziné dr. Szepesi Erzsébet tanácsvezető bíró a büntetés kiszabását indokolva kitért arra, hogy jelentős enyhítő körülmény az idő múlása, hiszen 14 évvel ezelőtt történt a vádban szereplő cselekmény. Ugyanakkor a (II. rendű vádlott, Fürst György kivételével) terhükre róható gondatlan vétség olyan csekély súlyú, hogy a legkisebb büntetés kiszabása is szükségtelen, ezért is alkalmazták a legenyhébb intézkedést, a megrovást.


Az ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye. Terézváros önkormányzatának jogi képviselőjétől, dr. Gila Páltól ugyanakkor megtudtuk, az önkormányzat a bíróság által megítélt 123 millió forint polgári jogi igényének és kamatainak – összesen több mint 200 millió forint – érvényesítéséért haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket. Az ítélettel kapcsolatban pedig a Kúria részére előterjesztendő felülvizsgálati kérelem benyújtása érdekében az illetékes ügyészséghez fordul.2018. március 01.