Pályázat civil szervezeteknek

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő – alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az Önkormányzat 2018. év I. félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a  2018. március 1 – július 31. között megvalósuló programokhoz.

A pályázati alap éves keretösszege 12 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az I. félévben felhasználható keretösszeg 6.000.000,- Ft.

 


Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek: VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek, tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.


Támogatandó célok: a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen: a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények, városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység, stb.), környezetvédelem, zöldprogram, bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása, tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok, a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai, a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok: idősügyi programok, a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek, egyéb esélyegyenlőségi programok.


Pályázati feltételek:


Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint; a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A. mellékletben szereplő, a terézvárosi Civil Adatbázisba regisztrált szervezeteknek az 1/B. mellékletben szereplő Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet.


Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat honlapján közzétegyék.


A pályázati adatlap beszerezhető: személyesen: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. 4. em. 410., vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról


A pályázat beadási határideje: 2018. március 31.


A pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály (1067 Budapest, Eötvös u. 3.)


Információ: 342-7582 - Ivádyné Chambre Vivien oktatási ügyintéző


A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.
Hassay Zsófia


polgármester2018. március 01.