image

Elfogadták az idei költségvetést

A 2018-as év költségvetésének elfogadásával kezdődött a képviselő-testület február 15-ei ülése, melyen egyebek mellett a rövid távon kiadott szállásokra vonatkozó újabb rendeletmódosítást is megszavazták a képviselők.

 

 


Szálláshelyek: A lakóközösség kezébe került a döntés

Mint arról korábban már hírt adtunk, Terézváros önkormányzata a rövid távú lakáskiadásokkal (Airbnb, fizetővendéglátás, szobakiadás) kapcsolatban a társasházakat érintő negatív jelenségek (zajpanaszok, higiéniai problémák, szemetelés stb.) visszaszorítása érdekében a településkép védelméről szóló rendelet keretében szigorította ezen tevékenységek végzésének feltételeit.

A jövőben ha egy lakás funkcióját meg kívánják változtatni, például Airbnb keretében akarják kiadni, településképi eljárást kell kérni az önkormányzattól. Ennek pedig egyik feltétele lesz az a hozzájáruló nyilatkozat, melyet az adott társasház lakástulajdonosainak többségétől kell beszerezni.

Ezzel az újabb intézkedéseddel a társasházak közösségei is lehetőséget kapnak arra, hogy eldöntsék: akarják-e közvetlen környezetükben a rövid távú lakáskiadást, illetve nem járulnak hozzá.

 

 Hassay Zsófia: Terézváros önkormányzata rendeletben szigorította az Airbnb feltételeit

 

Emelkedik a támogatások összege

A képviselő-testület a szociális alapon járó támogatásokról szóló rendeletet módosította több pontban, melynek köszönhetően néhány területen emelkedtek az elnyerhető összegek is.

Felmerült például, hogy a lakhatási támogatás összegének 4 ezer forintról - a fűtéstámogatással egységes szabályozás érdekében – 6 ezer forintra történő emelése indokolt.

Ugyancsak időszerű az ápolási támogatás összegének emelése, tekintettel arra, hogy a támogatottak évek óta ugyanolyan összegű ellátásban részesülnek, miközben az általuk végzett munka sok szempontból nehéz (a támogatottak keresőtevékenységet korlátozott időtartamban végezhetnek, amelyre nem is gyakran nyílik lehetőségük). Ezért az ápolási támogatás összegét - az ápolási díjjal egységes szabályozás érdekében - a központi költségvetésről szóló törvényben rögzített alapösszegben, vagyis 32 ezer 600 forintban határozták meg.

  

Több ösztöndíjat kaphatnak a diákok

Az oktatási rendeletek módosítása során a testület foglalkozott a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásával, a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj, a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj, valamint a terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatások feltételeivel.

A Terézvárosban működő civil szervezetek támogatásának már hagyománya van kerületben. Mivel az eljárást egyszerűbbé tenné a pályázók számára egy civil adatbázis létrehozása, most ennek létrehozásáról döntöttek a képviselők. Így a pályázatokon rendszeresen indulók számára ugyanazokat az alapdokumentumokat nem kell minden alkalommal beszerezniük, illetve beadniuk. Az önkormányzati Civil Adatbázis létrehozásával ez a teher csökken, a pályázók valóban érezhetik, hogy minden lehető módon segítik őket.

A másik döntés a minimálbér növekedésével a tanulmányi és felsőoktatási ösztöndíjakat korrigálását eredményezte, ezzel is ösztönözve a diákokat a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére. A jelenleg hatályos rendeletek szerint a tanulmányi ösztöndíj összege 2018. szeptember 1-jétől 34 ezer 500 forint lenne, a felsőoktatási ösztöndíj pedig 35 ezer. A felsőoktatási ösztöndíj mértéke hagyományosan magasabb kerületünkben, mint a tanulmányi ösztöndíjé, így annak összegét 40 ezer forintra emelik, míg a tanulmányi ösztöndíj 35 ezer forint lesz.

A harmadik módosítás az óvodásokat megillető kedvezmények körét bővíti. A jövőben a Terézvárosi Étkezési Támogatásra jogosultak körét kiterjesztik az óvodás korcsoportra is, hogy ne csak a hátrányos helyzetű, többgyerekes, vagy alacsony egy főre eső jövedelemről nyilatkozó családok gyermekei számára tehessék ingyenessé a dunabogdányi üdülőbe szervezett erdei óvodát. Így bizonyos kedvezményekhez a gyermekek a család anyagi helyzetétől függetlenül juthatnak hozzá, elősegítve azt, hogy a szolgáltatás magas színvonala miatt olyan családok is szívesen válasszák az önkormányzati intézményeket, akik a magánóvodai térítési díjakat is meg tudnák fizetni.

 

 Wizer Lászlóné és Hatvani Csaba képviselő munka közben

 

Hajléktalanokat segítenek

Tavalyi, kerületünkben végzett tevékenységéről számolt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Mint ismeretes, az önkormányzata 1994. március 10-én ellátási szerződést kötött az egyesülettel, ennek megfelelően nappali melegedőt működtetnek az Eötvös u. 21. szám alatt. Az Eötvös utcai nappali melegedő folyamatosan működött az elmúlt években. Tevékenysége során nemcsak hajléktalanoknak nyújt szolgáltatást, hanem a kerület rászorulói részére is, akik lakcímkártyával igénybe vehetik az intézmény szolgáltatásait.

A képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2018-ra 4 millió forint támogatást állapított meg az ellátási szerződésben foglalt feladatok költségeihez.

 

 Bundula Csaba alpolgármester ingatlan ügyekról szólt


Nő a társasházak felújítására fordítható támogatás

A társasház felújítási pályázat keretében 2017-ben 135 társasház 161 felújítási munka támogatására nyújtott be érvényes pályázatot. A tavalyi rendeletmódosításnak köszönhetően a társasházak a támogatási összeg 3 éves visszatérítésének vállalása esetén a támogatás visszatérítendő összegének csökkentését örömmel fogadták, a megtakarítással pedig lehetőség nyílt arra, hogy egy társasház több felújítási munka elvégzésére is pályázhasson.

A rendeletmódosítás elérhetővé tette azon saroképület társasházak két vagy több utcai homlokzatának egyidejű felújítását, amelynek költségei nagy terhet rónak a tulajdonosokra. A magasabb felújítási költségre tekintettel a támogatás mértéke a bruttó kivitelezési költség 60 százaléka, utcai homlokzatonként maximum 240 ezer forint/albetét lett. 2017-ben e kedvező lehetőséggel 3 társasház élt, vállalva a társasház két utcai homlokzatának egyidejű felújítását.

A 2017-es költségvetés a társasházaknak 350 millió forint a pályázati támogatásokra és 20 millió forintot a pályázaton kívüli támogatásokra biztosított. Az idei költségvetési javaslat már a pályázati támogatásokra 400 millió forintot, a pályázaton kívüli támogatásokra 20 millió Ft-ot. Így a társasházak felújításának támogatására 2018-ban összesen 420 millió forint előirányzat áll rendelkezésre.

 

******

Terézváros képviselő-testülete február 15-én megtartott ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el a 2018-as esztendő költségvetését. Az idei büdzsének a szociális területtől kezdve az egészségügyi intézményekig gyakorlatilag csak nyertesei vannak, a kerületben élők közvetlenül is részesülnek az önkormányzat ésszerűen takarékos, puritán gazdálkodásának eredményeiből. A korábbi támogatások megtartása mellett az önkormányzat önkéntes vállalásainak sorában több juttatás összege jelentősen emelkedik, s mindeközben a városrészben minden eddigi mértéket meghaladó, bruttó 3 milliárd 400 millió forintos fejlesztésre, értéknövelő beruházásra kerül sor.

A költségvetésről szóló napirend előadójaként Papp László, gazdálkodásért és fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester hangsúlyozta: a 2018-as költségvetés számsorai egyértelműen láttatják, hogy az önkormányzat a városrészben rekordösszegű fejlesztéseit, a lakosság életminőségének javítását, intézményeiben az ellátás színvonalának emelését hitelfelvétel nélkül, teljes egészében saját forrásaiból valósítja meg. Míg 2012-ben az önkormányzat forrásainak mindössze 6, 2018-ban már 27 százalékát fordítja a beruházásokat megalapozó felhalmozásra. Ez a növekedés teremtette meg a Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának lehetőségét, s azt, hogy az összértékében 4 milliárd forintot meghaladó beruházás mellett folytatódhasson a közterek, közintézmények, a házi orvosi rendelők megújítása, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Csengery utcai épületegyüttesének energetikai és gépészeti rekonstrukciója, az ellátást javító korszerű orvostechnikai, diagnosztikai eszközök beszerzése.

Papp László: Az idei büdzsének a szociális területtől kezdve az egészségügyi intézményekig gyakorlatilag csak nyertesei vannak

Az önkormányzat stabil és kiszámítható adópolitikát folytat, ennek megfelelően idén sem vezet be új adónemet, az adók emelése helyett az értékalapú telekadózás megszüntetésével, a kisvállalkozások építményadójának 50 százalékos csökkentésével a korábbiaknál is kedvezőbb vállalkozói környezetet teremt – jelentette ki az alpolgármester.

A szociális kiadásokról szólva Papp László kiemelte az e célra szolgáló keretösszeg 2018-ban 25 százalékkal növekszik. Mint mondta: a kötelező feladatain túl a terézvárosi önkormányzat önkéntes vállalásként folyósított támogatásokkal az élet minden területén igyekszik lakóinak segítséget nyújtani. A részben rászorultsági elv alapján, részben alanyi jogon folyósított juttatások körét – a korábbi vívmányok megtartása mellett – az önkormányzaton évről-évre bővíti. Idén 50 százalékkal nő a lakhatási támogatás összege, a karácsonyi támogatás 12 000 forintról 15 000 forintra, az iskolaszer-vásárlási támogatás 3500 forintról 5000 forintra emelkedik.

Az alpolgármester tájékoztatása szerint lényegesen több pénzt fordít az önkormányzat a civil szervezetek és az egyházak támogatására is.

A grémium többsége elfogadta a 2018-as költségvetést

Hangsúlyozta: Terézváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az oktatási-nevelési, szociális intézményeiben dolgozók megbecsülésére, megtartására is. Illetménykiegészítésüket az önkormányzat 2018-ban is biztosítja, új elemként a pedagógia gyakornokok havonta 20 000 forint többletjuttatást kapnak.

Papp László kifejtette: a társasházak ebben az esztendőben a tavalyi összegnél 50 millió forinttal több, 420 millió forintra pályázhatnak. Túl azon, hogy az épületek felújítására rendelkezésre álló keretösszeg négy év leforgása alatt 45 százalékkal nőtt, tartalmában is számos elemmel bővült.

Terézváros nyugalmának, közrendjének biztosítását az önkormányzat kiemelten kezeli, a rendőrség munkáját idén is 110 millió forinttal támogatja – mondta az alpolgármester.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere hangsúlyozta, az elmúlt esztendők felelős gazdálkodásával sikerült elérni, hogy az önkormányzat ma már a szociális szférától az egészségügyig jobb és színvonalasabb szolgáltatást, ellátást tud nyújtani a városrész lakóinak. Komoly eredménynek nevezte, hogy 2010-hez képest már nem azért kell aggódni, hogy miből fizetik ki az elődeik által felhalmozott adósságokat, hanem Terézváros fejlődését, az itt élők jobb életminőségét biztosító terveket váltanak valóra. Büszkeségre ad okot, hogy a fejlesztések saját erőből teljesülnek.

Hangsúlyozta, Terézváros mind a szociális, mind a közbiztonság, mind a kulturális támogatások terén fővárosi és országos szinten is kiemelkedőnek számít. A költségvetés számai azt mutatják, hogy Terézváros jelene és középtávon jövője is biztosított, s mindez a vagyon hasznosításával, annak felélése nélkül is lehetséges.

 

 2018. február 19.