image

Szakmai nap a Játékvár Óvodában

Szakmai napot tartottak a terézvárosi óvodapedagógusok. A február 12-én a Játékvár Óvodában megrendezett egész napos eseményen olyan fontos kérdések és jelenségek kerültek napirendre, amelyekkel munkájuk során nap, mint nap találkoznak az intézmények dolgozói.


Házigazdaként Horváth Zoltánné, a Játékvár Óvoda vezetője elmondta, annak idején, amikor a szakmai nap ötlete felmerült arra gondoltak, hogy egy ilyen rendezvény nemcsak arra jó, hogy kötetlenül beszélgetve jobban megismerjék egymást, de arra is remek alkalmat kínál, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, ötleteiket. Mint fogalmazott: ha két pedagógus összetalálkozik a hétköznapinak induló csevegés szinte mindig szakmai kérdéseket feszegető diskurzussá változik.

Horváth Zoltánné szerint szükség van a szakmai eszmecserékre

Ezért döntöttek úgy, hogy az összejövetelen a kötetlen beszélgetésen túl felkészült szakemberek bevonásával olyan előadásokat tartanak, amelyek mindenki számára érdekesek és hasznosak, a munkavégzés során segítséget nyújtanak.

Farkasné Egyed Zsuzsa, a Patrona Hungarie Óvoda vezetője rövid köszöntőjében úgy fogalmazott: a találkozó résztvevői történelmi pillanat részesei, ugyanis húsz esztendővel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy a kerület összes intézményének munkatársai egy szakmai napon összegyűltek. Az óvodavezetők közelmúltban megalakult munkaközössége fontosnak tartotta, hogy ezt a feledésbe merült több évtizedes hagyományt felelevenítsék. Hangsúlyozta: ez a rendezvény egyben az első lépés azon az úton is, hogy az óvodák pedagógusai rendszeresen látgatják egymást, hogy egy-egy foglalkozásra meghívják kollégáikat és bemutatják szakmai munkájukat – fűzte hozzá. Mint mondta, Terézváros óvodái sok szempontból kivételes helyzetet élveznek, az önkormányzat óvoda felújítási programjának és gyermekközpontú szemléletének köszönhetően a pedagógusok rendezett környezetben, jól felszerelt intézményekben dolgozhatnak. Túlzás nélkül kijelenthető: hogy Terézvárosnak egységes, fantasztikus óvodai csoportokból álló hálózata van, amelyek jó alapot, megfelelő útravalót adnak a gyermekeknek az iskolába történő továbblépéshez.

A délelőtti programban elsőként Virágné Nagy Éva közoktatási szakértő és mester pedagógus az Árulkodástól a bántalmazásig címmel tartott előadást. Hangsúlyozta, bűnmegelőzési programok sokasága hívja fel a gyermekekre leselkedő veszélyekre a figyelmet, a megfélemlítés, a zaklatás, az erőszak a legkülönbözőbb módon és formában jelenik meg mindennapjainkban. A veszélyforrások közül kiemelte az internet világát, ami szerinte a hatékony szabályozás híján leginkább arra hasonlít, mintha a nagyvárosokban KRESZ nélkül közlekednénk.

Virágné Nagy Éva arra hívta fel a figyelmet, nem feltétlenül árulkodás az, amit annak gondolunk

A szakértő részletesen elemezte az áldozattá és a bántalmazóvá válás folyamatát, megelőzésében, felismerésében, kezelésében hangsúlyozva a család, a pedagógusok és a szakemberek szerepét.

Első hallásra meglepőnek hangzik, de a bántalmazás tényének napvilágra kerülését nagymértékben segíti, ha kicsi korától kezdve környezete a gyermek – sajnos gyakran árulkodásnak minősített – valójában a tanult szabályok megsértésére vonatkozó jelzéseit értőn, nyitottan fogadja. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy ha a gyermeket megbüntetik, árulkodónak bélyegzik, amikor társai vagy a környezetében élők normasértésére hívja fel a figyelmet, a későbbiekben akkor sem kér segítséget a felnőttektől, amikor súlyosan bántalmazzák. Ez pedig tragédiákhoz vezethet.

Szabóné Bánfalvi Katalin mediátor, a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője lebilincselő stílusú előadásában a konfliktuskezelés műhelytitkait osztotta meg a jelenlévőkkel.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediációs csoportjának szakvezetője részletesen ismertette a konfliktusok kibontakozásának folyamatát, a jelenlévőket bevonva szerepjátékokkal világított rá, hogy különböző helyzetekben, személyiségünkből, tapasztalatainkból, a tanult mintákból adódóan hogyan reagálunk.

Szabóné Bánfalvi Katalin arról beszélt, a konfliktus megoldására,  nem a másik legyőzésére érdemes összpontosítani

Mivel a konfliktusok során javarészt nem tudatosan ugyan, de különféle játszmákat folytatunk, ezért nem meglepő, hogy az ilyen helyzetekben mindenki számára a legjobb megoldás a játékelméletben nyertes-nyertes stratégiának nevezett módszertől várható.

Soha ne legyen rá szükség! – de fontos tudásként Pápai Tibor, a Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője az újraélesztés technikáit mutatta be és adta át az olykor életmentő elsősegélynyújtás alapismereteit-

Barkóczi Marianna, a Fasori Kicsinyek Óvoda vezetője előadásában az óvodából az iskolába lépés zavartalanságát biztosító pedagógia feladatokat, szakmai fogásokat foglalta össze. Hangsúlyozta ez a váltás kardinális kérdés nemcsak a gyermekek, de az egész család részére. Az óvoda, az iskola és a család hármas egységének, harmonikus együttműködésének meghatározó szerepe van abban, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen menjen végbe.

Délután a jelenlévők aktív részvételével a tornateremben a mozgásfejlesztés lehetőségeit, célirányos gyakorlatait vették számba.

 2018. február 12.