Változnak a szabályok

A korábbi szabályozás az alábbiak szerint módosul:

A rendelet hatálya kiterjed azon, a vizsga napján 35. életévét be nem töltött diákra, aki rendelkezik:

- a vizsga letételét megelőző legalább 12 hónapja folyamatosan Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel és

- közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, aktív tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal.

Terézváros Önkormányzata támogatás biztosításával hozzájárul a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez, továbbá az első államilag elismert komplex nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga megszerzéséhez (nyelvtanfolyam díja, tankönyv, szótár).

A támogatás iránti kérelmet a jogosítvány megszerzését, illetve a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvány kiállításának napját követő 30 napon belül – erre a célra rendszeresített nyomtatványon – lehet benyújtani. E határidő jogvesztő.

A rendelet hatályba lépésének ideje: 2018. február 1.

Benyújtási határidő: folyamatos.

A részletes szabályokat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) rendelete - az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról - tartalmazza.

 

 

Budapest Főváros VI. kerület

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Főosztály


 

 2018. február 09.