Tájékoztató a szálláshelyekről

Terézváros képviselő-testülete 2017. év végén rendeletet alkotott a településkép védelméről 33/2017.(XII.21.) számon. A rendelet előírja, hogy ha egy helyiségben (pl. lakás, iroda stb.) rendeltetést váltanak (pl. szálláshelyre), azaz megváltozik a funkciója, előtte un. településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.


 


Ennek keretén belül kell a funkcióhoz az építési szabályok szerint előírt parkolóhely biztosítását megoldani.


A parkolóhely létesítésre és megváltásra országos és helyi rendeletek vonatkoznak.


Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) és a már 2011. óta hatályos 2/2011.(II.3.) számú helyi önkormányzati rendelet határozza meg a rendeltetéshez szükséges parkolóhelyek számát, a pénzbeli megváltás lehetőségét és módját.


 


E szerint az eredeti rendeltetéshez az építési szabályban előírt parkolóhely mennyiségét adottságnak kell tekinteni, és az új rendeltetéshez az építési szabály szerint szükséges parkolóhelyet kiszámolva, majd a kettőt egymásból kivonva (ez a parkolási mérlegszámítás) kapott parkoló mennyiséget kell biztosítani. Szálláshely rendeltetésnél az így számított darabszám 50%-át kell figyelembe venni, felfelé kerekítéssel.


 


Mivel a VI. kerületben a zársorú épületek miatt új parkolóhelyet (általában) nem lehet építeni, ezt pénzben kell megváltani. 1 db parkolóhely megváltás költsége 1.2 vagy 1.5 millió forint, a frekventált útvonalak mentén a drágább.


 


Konkrét példán elmagyarázva: egy 2 szobás lakáshoz az építési szabályok szerint 1 db parkolóhely tartozik (elméletileg). Ha ebből a lakásból  szálláshelyet alakítanak ki,  az építési szabályok szerint szobánként 1, azaz összesen 2 db parkolóhelyre lenne szükség. A mérleg számítással: 2 (a szálláshoz) - 1 (a lakáshoz) = 1 parkolóhely hiányzik. Ennek 50%-a ½ lenne, azaz felfelé kerekítéssel 1 darab. Ezt pénzben kell megváltani.


 


A rendeltetés váltás mindig egy rendeltetési egységre vonatkozik. Nincs lehetőség a rendeltetési egységen belül az egyik szobát lakószobának, nappalinak stb., a másikat szálláshelynek nevezni.


Így a szálláshelyre történő rendeltetésváltás esetén a rendeltetési egységen belül az önállóan megközelíthető szobákat vesszük a parkolóhely számításnál figyelembe.


 


További feltétele a szálláshelyre történő rendeltetésváltásnak és a szálláshely regisztrációjának a 33/2017.(XII.21.) számú helyi rendelet 28. és 29. §-ban foglaltak betartása,  és annak igazolása, hogy a társasházi tulajdonosok az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbséggel meghozott közgyűlési határozattal a rendeltetés módosítását megengedik.


2018. március 01.2018. január 15.