image

Támogatásokról döntött a testület

Terézváros képviselő-testülete idén december 21-én tartotta utolsó ülését. A grémium egyebek mellett a rendőrség és több alapítvány jövő évi támogatásáról is döntött.


 

 

2017-ben utolsó alkalommal ülésezett a képviselő-testület

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Terézváros önkormányzata között három szerződés van hatályban a közbiztonság megerősítését szolgáló rendőri tevékenységgel kapcsolatosan. Ezek a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, illetve a túlszolgálat finanszírozására vonatkoznak.

A képviselő-testület döntése szerint a megállapodások szövege a jövőben nem módosul, a rendőrség 2018-ban is 110 millió forint támogatást kap a kerület közbiztonságának megerősítése érdekében.

 

Alapítványok támogatása

 

Simonffy Márta, kultúráért is felelős alpolgármester saját költségvetési kerete terhére két alapítvány támogatását kezdeményezte. Ennek eredményeként anyagi segítséget kap a Tóth Aladár Alapítvány az iskola nőikara „Népszerű karácsonyi dallamok” című CD-je megjelentetésének költségeire.

Simonffy Márta javaslatát elfogadta a képviselő-testület

Ugyancsak az alpolgármesteri keretből kap anyagi támogatást a Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány. Az Országos Színházi Intézet szakmai berkein belül működő alapítvány ezt az összeget a Terézvárosban élt Balázs Samu színművészről szóló könyv megjelentetésének költségeire szeretné fordítani. A Kossuth-díjas művész (Liliomfi, Macskajáték, stb.) 1948 és 1981 között a Benczúr utca 48. szám alatti házban lakott; emlékét a falon tábla őrzi.

 

Együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal

 

A törvényi előírásoknak megfelelően Terézváros önkormányzata felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. A képviselő-testület döntése szerint a fennálló megállapodásokat változatlan formában és tartalommal fenntartják a bolgár, görög, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb és szlovák önkormányzattal is.

 

Beszámolt a polgármesteri hivatal

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadta a polgármesteri hivatal 2017-es tevékenységéről szóló beszámolót. A dr. Mogyorósi Sándor jegyző által előterjesztett anyagból egyebek mellett kiderül, hogy az iktatott ügyek száma 88 ezer 219 volt, a képviselő-testület 11 alkalommal tartott ülést, ebből 9 rendes, 2 rendkívüli volt. Az üléseken 32 rendeletet alkotott a testület és 312 határozatot hozott.

A kerületben 3504 üzlet működik, ebből 911 vendéglátóegység. Eltérő nyitva tartással 233 üzlet rendelkezik. A hivatal munkatársai 154 alkalommal összesen 328 üzletet ellenőriztek. 2016 áprilisa óta folyamatos és rendszeres ellenőrzés folyik a szálláshelyeken is. Idén 87 alkalommal összesen 197 szálláshelyet vizsgáltak.

A rendészeti osztály napi 24 órás, telefonos ügyelettel megerősített szolgálatot látott el, melynek során mintegy 20 ezer esetben intézkedtek, kiszabtak 3324 helyszíni bírságot, 3278 alkalommal az elkövető távollétében bírságoltak. Szociális és egészségügyi területen 7531 ügy volt folyamatban, ebből 2259 eseti támogatás, 616 lakhatási, 483 gyógyszertámogatás, 1121 fűtéstámogatás témakörben.

 

Bölcsődék és óvodák nyári zárva tartása

 

A testület által elfogadott határozat szerint Terézvárosban a Kincseskert, a Játékvár és a Szív Óvoda jövőre június 18. és július 20. között, a Fasori, a Mesevilág és a Patrona Hungariae Óvoda pedig július 23. és augusztus 17. között tart zárva.

Az önkormányzat ügyeleti rendszerrel gondoskodik minden óvodás gyermek elhelyezéséről a nyári szünetben is. Az „ügyeletes-nyitva tartó” óvodában kapnak helyet azok a gyerekek, akiknek a szülei ezt kérik. Az ügyeletet mindezek alapján az óvodák felváltva látják el a gyermekek kölcsönös fogadásával úgy, hogy a kerületi óvodás gyermekek ellátása biztosított legyen a földrajzilag legközelebb működő intézményben a teljes nyári időszakban, abban az esetben is, ha a gyermek saját óvodája zárva van.

 

Építési terület lesz az Opera körül

 

A Magyar Állami Operaház korszerűsítése a közelmúltban megkezdődött. A felújítási munkák kivitelezéséhez szükséges a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek (Hajós utca 5–17.; Lázár utca 16–22. és Dalszínház 6-10. sz.) építési-felvonulási terület céljára történő kialakítása 2018. január 2. és 2018. december 31. között.

A testület úgy szavazott, hogy ezt a munkálatokat végző cég közterület-használati díj ellenében hasznosíthatja. A havonta fizetendő összeg nettó 9 millió 319 ezer 500 forint+ÁFA, ami éves szinten 111 millió 834 ezer forint+ÁFA.

 

Megújulhat a köröndi ház

 

Gazdára találtak a tragikus sorsú, részben leégett Kodály köröndi ház önkormányzati tulajdonban lévő lakásai, így újabb akadály hárult el az elől, hogy az épület megújulhasson.

Mint ismeretes, a 2014. július 15-én keletkezett tűzben jelentős részben kiégett az Andrássy út 83–85. szám alatt lévő ház, a harmadik emelet szinte megsemmisült. A felújítást csak tőkeerős beruházó cég tudja elvégezni, amihez szükségessé vált az önkormányzati ingatlanok értékesítése. Ezért Terézváros önkormányzata – a ház lakóinak kérését messzemenően figyelembe véve – pályázati úton értékesítette az Andrássy út 83-85. szám alatt lévő csaknem 11 százaléknyi tulajdoni hányadát.

Mint ismeretes, a 2014-es tűzeset után az önkormányzat több mint 260 millió forintot költött az életveszély elhárítására, majd az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek lakhatását támogatták 44 millió forinttal. A lakók megsegítése mellett pedig a kerület vezetése arra törekedett, hogy a műemléki épület a felújítás után újra olyan állapotba kerüljön, amely méltó a patinás múltjához.

Ehhez most közelebb kerültünk, a KÖRÖND Koncepció Ingatlanfejlesztő Kft. ugyanis 273 millió forintért megvásárolta az önkormányzat ingatlanjait.

 

Elfogadták Terézváros Településképi Rendeletét

 

 Matus István főépítész beszélt a településképi rendelet jelentőségéről

A településkép védelme nem új feladat, eddig is több önkormányzati rendelet volt hatályban, melyek e célt szolgálják. A törvény értelmében viszont ezeket egy rendeletbe kell foglalni, mely egyúttal tartalmi felülvizsgálatot is jelent.

A kormányrendeletnek megfelelően partnerségi egyeztetés keretében két lakossági fórumot is tartottak a kerületben (2017. 03. 14-én és 2017. 08. 10-én), melyeken a bemutatott tervezetekkel kapcsolatban a résztvevők számos észrevételt, javaslatot tettek.

A képviselő-testület novemberi határozatával a partnerségi egyeztetést lezárta, illetve elfogadta Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvét, amely alapján kidolgozták a Terézváros Településképi Rendeletét. Az új rendelet tartalmazza a kerületi védelem alatt álló építészeti értékek listáját, melynek felülvizsgálata szintén megtörtént.

A felülvizsgálat időszakában a tulajdonos írásban kezdeményezte a Paulay Ede utca 52. szám alatti épület védettségének megszüntetését. A kezdeményezéssel összefüggésben elkészített értékvédelmi dokumentáció alapján az épület – korábban a jelenlegi tulajdonos ingatlanszerzése előtt történt átépítések miatt – elvesztette a védelem alapjául szolgáló építészeti értékeit, így a védelem fenntartása nem indokolt.

Az ülésen két hozzászóló: Nagy Zsolt, egy Facebook csoport képviseletében és Kelemen Miklós, civil örökségvédő azon aggodalmuknak adtak hangot, hogy ezzel egy régi épület vész majd el, s a turisták főként a századfordulós utcakép miatt látogatják Budapest belvárosát. Ugyanakkor Matus István, Terézváros főépítésze és Simonffy Márta alpolgármester arról szólt, hogy a szóban forgó épület nem tartozik a jelentős építészeti értékek közé, s amennyiben egy megfelelően megtervezett új épület kerül a helyére, az jól beilleszkedhet az utcaképbe.

A testület az eredeti előterjesztést elfogadta, így megszületett Terézváros Településképi Rendelete.2017. december 30.