image

Elfogadta a testület az Arculati kézikönyvet

Soron következő ülésén, november 30-án Terézváros képviselő-testülete egyebek mellett elfogadta az építészeti értékek védelmét is garantáló Arculati kézikönyvet.

 

 


Több ifjú tehetség juthat támogatáshoz

A testület határozata szerint a jövőben 24-ről 25 évre emelik a "Terézváros Ifjú Tehetsége" önkormányzati támogatásra jogosultak korhatárát. Mint ismeretes, Terézvárosban az elmúlt évben döntöttek arról, hogy azok, akik korosztályukban kimagasló művészeti, sportsikereket értek el, vagy önálló és kiemelten eredményes műszaki, tudományos tevékenységet folytatnak, támogatást igényelhetnek. Erre a célra a 2017-es költségvetésben 5 millió forintot különítettek el, amiből eddig 10 fiatal részére összesen 2,7 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzat. A korhatár megemelésével több fiatal élhet a pályázati lehetőséggel.

Matus István főépítész az Arculati kézikönyvről beszélt 


Elfogadták az Arculati kézikönyvet

Az előző évben hatályba lépett, a településkép védelméről szóló törvény új feladat elé állította az önkormányzatokat, ugyanis új típusú dokumentumok és jogszabályok megalkotását írja elő. Ezek egyike a Településképi arculati kézikönyv, melyet Terézváros képviselő-testülete novemberi ülésén fogadott el. A településkép védelme tulajdonképpen nem új feladat, hiszen már most is több erre vonatkozó önkormányzati rendelet van hatályban, melyek e célt szolgálják. A törvény értelmében ezeket egy rendeletbe kell foglalni, az összevonás egyúttal a korábbi szabályok tartalmi felülvizsgálatával jár. A Településképi arculati kézikönyv közérthető  formában fogalmazza meg a kerület elvárásait és érvényesítendő szempontjait a majdani építkezésekkel, felújításokkal, beruházásokkal, illetve általában az ingatlanok településképet érintő használatával kapcsolatban.

Matus István főépítész ezzel kapcsolatban a testületi ülésen elmondta: nagyon fontos dokumentumot fogadott el a grémium. Terézváros speciális helyzetben van e téren, hiszen nincs még egy olyan kerület, ahol ennyi védett érték lenne. Terézvárosban több mint 650 ilyen épületet tartanak nyilván, s ezek megóvására természetesen kiemelt figyelmet kell fordítani. A főépítész arról is beszélt, hogy a dokumentumot két részre bontották: az egyikben szerepelnek a besorolások, a másik a folyamatosan változó naprakész helyzetet rögzít.

 Heltai László, Matokanovic Lídia és Czuppon Zsolt képviselők

Levéltár költözhet a csarnok emeletére

A Hunyadi téri vásárcsarnok felújításával párhuzamosan már a helyiségek hasznosítását célzó munka is zajlik a háttérben. Idén nyáron az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy részükre a vásárcsarnok Eötvös utcai fejépületének 2. emeletét iroda céljára adják bérbe. A levéltár közel húsz éve működik a Hunyadi téri csarnok közvetlen szomszédságában. Az itt felmerülő többletfeladatok ellátása érdekében létszámbővítés várható az intézménynél, ennek megfelelően új, irodákra van szükségük. A csarnok Eötvös utcai fejépülete az elhelyezkedéséből adódóan ideális lehetőségnek kínálkozik.

Az önkormányzat számára vagyongazdálkodási szempontból, a bevétel növelése érdekében az ingatlanrész tartós hasznosítása indokolt, ezért a testület támogatta a bérbeadást. Ennek megfelelőn a történeti levéltár vállalja, hogy saját költségén részt vesz az irodák kialakításában és a lépcsőház rekonstrukciós munkálataiban. Az önkormányzat pedig az építkezés befejeződését követően a levéltár részére 30 évre, havonta négyzetmétereként nettó 3 ezer 30 forintos áron bérbe adja a 449 négyzetméteres épületrészt.

Simonffy Márta alpolgármester 


Óvodavezetői pályázatokat írtak ki

A Fasori Kicsinyek Óvoda és a Mesevilág Óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízása 2018. július 31-én lejár, a törvényi kötelezettségeknek megfelelően a fenntartó önkormányzat pályázatot írt ki.

Alapítványokat támogat az önkormányzat

Papp László alpolgármester javaslatára és pénzügyi kerete terhére az önkormányzat anyagilag támogatja a Kisebbségekért Pro-Minoritate és a Terézvárosi Tudástér Alapítványt.

A Terézvárosi Tudástér Alapítvány 230 ezer forintot kap projektor vásárlására és a két tannyelvű általános iskolában megrendezett Népek napja című eseményen fellépő vendégművész tiszteletdíjára.

A Pro-Minoritate Alapítvány 100 ezer forintos támogatásban részesül, melyet a XXII. Csángó bál megrendezéséhez használnak fel.

Bundula Csaba alpolgármester 


December 21-én közmeghallgatás

A testület döntése értelmében, Terézvárosban idén december 21-én tartják a közmeghallgatást. Az érdeklődőket az Eötvös10 kulturális színtér dísztermébe várják 17 órára.

A közmeghallgatáson az önkormányzat beszámol az elmúlt időszakról, a terézvárosi polgárok, helyi szervezetek képviselői pedig feltehetik kérdéseiket, javaslatokat tehetnek a képviselő-testületnek.

 

 

 

 

 

 

 

 2017. december 04.